קורס דמוקרטיות ודיקטטורות של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10660 - מבוא לפוליטיקה השוואתית

כניסה למשתמשים 20/04/2024 י"ב ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10660 - מבוא לפוליטיקה השוואתית

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס דמוקרטיות ודיקטטורות	 של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר (‏?כתיבה‎)‏, ד"ר אמירה גלבלום (‏?עריכה מדעית‎)‏; חדוה ארליך (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' תמר הרמן, פרופ' ברוך זיסר, פרופ' אייל נווה, פרופ' מריו שניידר, ד"ר אמירה גלבלום, ד"ר רפי ואגו, ד"ר אילנה קופמן, ד"ר דניס שרביט

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע על המושגים הבסיסיים במדע המדינה – פוליטיקה, ממשל, מדינה – תוך שימת דגש בחלוקה הבסיסית בין משטר דמוקרטי ליברלי, משטר דמוקרטי לא ליברלי ומשטר אוטוריטרי (‏?פשיסטי, תאוקרטי, קומוניסטי‎)‏. הגישה התאורטית המייחדת את הקורס היא הגישה ההשוואתית, השמה לה למטרה לא לדון בכל מדינה ומדינה בנפרד אלא לנתח ולפרש את הדמיון והשוני בין המערכות הפוליטיות כדי להבין טוב יותר את התהליכים הפוליטיים המתקיימים בהם בפועל, מעבר לנאמר בחוקה המגדירה תהליכים אלה בצורה פורמלית ומשפטית גרידא.

הקורס עוסק במוסדות המרכזיים בכל מערכת פוליטית: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת, בחירות, מפלגות, קבוצות אינטרס, ובוחן בנוסף מושגים מרכזיים כגון: תרבות פוליטית, תקשורת פוליטית, השתתפות פוליטית, יחסי דת ומדינה, יחסי צבא ומדינה, כדי להבין את הדינמיקה הפנימית של המערכות הפוליטיות הנתונות למחקר.

חומר הלימוד

  • ספרו של בנימין נויברגר דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים, משטרים (‏?האוניברסיטה הפתוחה, 2007-2004‎)‏

  • ספרם המתורגם של רוד הייג ומרטין הרופ פוליטיקה השוואתית (‏?תרגום: חדוה ארליך; האוניברסיטה הפתוחה, 2011‎)‏

  • מקראת מאמרים

  • מדריך למידה1בעבר נקרא הקורס דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים, משטרים (‏?3 נ"ז‎)‏.

קורס השלמה נדרש לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130