מרכז י.נ.ר

קורס אופ

כניסה למשתמשים 17/10/2021 י"א חשון תשפ"ב

קורס אופ

קורס אופ

.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130