קורס טיפול בנפגעי תקיפה מינית | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

טיפול בנפגעי תקיפה מינית

כניסה למשתמשים 25/07/2024 י"ט תמוז תשפ"ד

טיפול בנפגעי תקיפה מינית

טיפול בנפגעי תקיפה מינית

 

תכנית להכשרת מטפלות בנפגעות טראומה ופגיעה מינית

מטרות התכנית

הקניית ידע תיאורטי וקליני בתחום הטיפול בטראומה מינית, לצד הכשרה מעשית, הדרכה פרטנית ופרקטיקום קבוצתי.

התכנית מספקת אבני יסוד להבנת הדינמיקה של תקיפה מינית מתמשכת בילדות והכשרה בדרכי הטיפול בנפגעי ובנפגעות טראומה מינית. הקורסים המוצעים מאפשרים העמקה בהבנתם של התהליכים הרגשיים ואסטרטגיות ההתמודדות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ומוסיפים כלים לעבודה איתם בתוך חדר הטיפולים. הקורסים משלבים גישות תיאורטיות שונות ביחס לטראומה ולטיפול בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית תוך למידה מתוך תיאורי מקרה ועבודה עם חומרים משדות עבודה ספציפיים של המשתתפים.

אוכלוסיית היעד

נשות מקצוע מתחומי הטיפול הנפשי וקרימינולוגים קליניים בעלי תואר שני לפחות, בעלי שנתיים ניסיון לפחות בטיפול פסיכותרפויטי.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו במשך שנתיים, במרכז י.נ.ר

המפגשים יתקיימו בימי ראשון  בין השעות: 09.00-14.00, סה"כ 312 שעות לימוד, כולל שעות פרקטיקום.

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים
מבוא להבנת הדינמיקה של פגיעה מינית בתקופת הילדות וההשלכות של הפגיעה לבגרות; גישות תיאורטיות בטיפול בטראומה מינית - מפרויד ועד ימינו; תפיסות בטיפול בטראומה מינית ובהפרעה פוסט טראומטית מורכבת; עקרונות הטיפול בתחום טראומה מינית; סוגיות בדיסוציאציה וטיפול בהפרעות דיסוציאטיביות; סוגיות ביחסי ההעברה והעברה נגדית בטיפול בטראומה מינית; התערבות מערכתית ומשפחתית; טראומה מינית כטראומה חברתית.

בנוסף, יושם דגש על היישום הקליני בסמינר קליני דו-שנתי הכולל הדרכה קבוצתית.

 

לפרטים: 02-6321620 rishum@ynrcollege.org

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130