קורס היסטוריה של הפסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10524 - היסטוריה של הפסיכולוגיה

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוני' הפתוחה

10524 - היסטוריה של הפסיכולוגיה

תואר מטעם האוני' הפתוחה
קורס היסטוריה של הפסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

 תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לפסיכולוגיהפסיכולוגיה חברתית, אישיות: תאוריה ומחקרפסיכולוגיה קוגניטיביתהשתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה אמבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה בשיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' אריה נדלר, ד"ר גל הרפז; יואב ברויר (‏?עריכה‎)‏

מדע הפסיכולוגיה הוא מדע רב-פנים, תוסס ומתפתח, ולכן מרבית הקורסים בתחום מתארים את התכנים העכשוויים שלו. אולם השאלות שעמן מתמודדת הפסיכולוגיה הן שאלות שעמן מתמודדים הוגים בכל הדורות. הפסיכולוגיה של היום אינה אלא חוליה אחרונה, מתקדמת ככל שתהיה, בשרשרת ארוכה של גישות להבנת ההתנהגות וההוויה האנושית. הבנה מעמיקה של הידע הפסיכולוגי הנוכחי מחייבת התייחסות להקשר ההיסטורי של יצירת אותו ידע. הבאת ההקשר ההיסטורי של התפתחות הרעיונות בפסיכולוגיה מהווה הזדמנות חשובה לסטודנטים להבין בצורה טובה יותר את הרעיונות והממצאים העכשוויים, וכן לעשות אינטגרציה של הפסיפס המורכב של מדע הפסיכולוגיה לכלל תמונה אחת רבת-פנים.

חומר הלימוד

  • מבוא לתחום;

  • מבחר כתבים של דמויות מרכזיות המהוות נקודות ציון בהתפתחות הפסיכולוגיה;

  • 15 הרצאות באתר הקורס;

  • מדריך למידה.


1אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130