קורס התנהגות ארגונית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10430 - התנהגות ארגונית

כניסה למשתמשים 28/09/2023 י"ג תשרי תשפ"ד

10430 - התנהגות ארגונית

קורס התנהגות ארגונית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10430 התנהגות ארגונית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

 ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסוציולוגיהפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד בר-חיים (‏?ראש צוות הפיתוח וכותב ראשי‎)‏, ד"ר הילה הופשטטר, ד"ר ורדה וסרמן, ליאור לב; אהובה קרן (‏?עריכה‎)‏, נירה ארבל (‏?עיצוב‎)‏

יועצים: פרופ' רבקה בר-יוסף, פרופ' מינה וסטמן, פרופ' דן כספי, ד"ר ישראל כ"ץ, פרופ' אריה נדלר, פרופ' יצחק סמואל, פרופ' ענת רפאלי, ד"ר רונית קרק, פרופ' אריה שירום, פרופ' בועז שמיר

הקורס עוסק בהכרת התחום החדש יחסית של ההתנהגות הארגונית שצמח מן הסוציולוגיה התעשייתית והפסיכולוגיה התעשייתית – כלכלת הפירמה ותורת הניהול.

הקורס עוסק במפגש האדם עם ארגון העבודה – מפגש שנוצר מן הצורך ההדדי להשיג מטרות משותפות שאין להשיגן לבד, מחוץ לארגון ובלא אחרים שישתפו פעולה תכליתית ומתואמת. מרבית הסוגיות העיוניות והמעשיות בהתנהגות ארגונית מתחבטות בשאלה כיצד לקיים סדר ארגוני אפקטיבי. לכך מכוונות מערכות קבלת ההחלטות, הפיקוח, התקשורת, המוטיבציה, התגמול, הכוח, המנהיגות והתרבות הארגונית. תחום ההתנהגות הארגונית גם מציע שיטות מעשיות לטיפול במשברים ארגוניים ולפיתוח ארגונים חסונים – הווה אומר, כאלה המיטיבים להמיר תשומות סביבתיות למוצרים ולשירותים מועילים ומספקים את צורכיהם של אלה העובדים למענם.

חומר הלימוד

כרך א

 

יחידה 1

תיחומה של ההתנהגות הארגונית

יחידה 2

מבנים ותהליכים בארגוני עבודה פורמליים

יחידה 3

למידה ארגונית

יחידה 4

מוטיבציה בעבודה

כרך ב

 

יחידה 5

קבוצות עבודה בארגון

יחידה 6

תקשורת בארגונים פורמליים: רשתות ותהליכים

יחידה 7

לחצים ושחיקה בעבודה: התנהגויות ארגוניות במשבר

יחידה 8

תרבות הארגון

כרך ג

 

יחידה 9

כוח ופוליטיקה בארגונים: דינמיקה של משאבי שליטה

יחידה 10

קבלת החלטות: הצופן המפעיל התנהגות ארגונית

יחידה 11

מנהיגות בארגון

יחידה 12

התחדשות ארגונית: עיצוב מחדש של התנהגות ארגונית יעילה
 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130