קורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10352 - הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (מ)

כניסה למשתמשים 30/05/2024 כ"ב אייר תשפ"ד

10352 - הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (מ)

קורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

 תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה אמבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה בשיטות מחקר במדעי החברהמבוא לפסיכולוגיההתנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות,השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים פסיכולוגיה קוגניטיביתפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, ד"ר שחר אייל; ענת אראל-גפני (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מיה בר-הלל, פרופ' דן זכאי, פרופ' נירה ליברמן, פרופ' אילנה ריטוב, פרופ' יחיאל קלר

הקורס מציג תחום מחקר בקוגניציה חברתית המנתח את אופני החשיבה האינטואיטיבית בתנאי אי-ודאות. הקורס מתמקד בפער השיטתי בין שיפוטים המתבססים על קיצורי דרך אינטואיטיביים (‏?המצוי‎)‏ לבין שיפוטים נורמטיביים המבוססים על תורת הסטטיסטיקה וההסתברות (‏?הרצוי‎)‏. תחום מחקר זה הוא בעל השלכות ויישומים במגוון תחומים.

מטרות הקורס

  • להציג את נושאיו המרכזיים של תחום מחקר מרתק ועדכני בפסיכולוגיה;

  • להצביע על ההשלכות שיש למחקר בתחום זה על תופעות התנהגותיות בתחומים רבים ומגוונים של הפסיכולוגיה ושל דיסציפלינות אחרות;

  • לחדד את החשיבה הביקורתית בקריאת מאמרים ובניתוח אירועים במציאות;

  • להקנות מיומנויות לתכנון וביצוע מחקר בתחום הנדון.

חומר הלימוד

  • מבחר מאמרים מתוך הספר:

T. Gilovich, D. Griffin & D. Kahneman (‏?Eds.‎)‏, Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment (‏?Cambridge University Press, 2002‎)‏

  • מקראת מאמרים

  • מדריך למידה הכולל מבוא לתחום והנחיה מפורטת לקריאת המאמרים.

  • תוכנת מולטימדיה המאפשרת קריאה מונחית אינטראקטיבית של אחד מהמאמרים המרכזיים בקורס, תוך התנסות אישית במחקר כחוקר וכמשתתף.

הסטודנטים יתבקשו להגיש מטלות חובה המתייחסות לנושאי המאמרים ולהציג מאמר באחד המפגשים.

השתתפות חובה במפגש הראשון ובמפגש נוסף.


1אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130