קורס קריאה תיאוריה ומעשה של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10123 - קריאה תיאוריה ומעשה

כניסה למשתמשים 18/04/2024 י' ניסן תשפ"ד

10123 - קריאה תיאוריה ומעשה

קורס קריאה תיאוריה ומעשה של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

 

 

10123 קריאה: תאוריה ומעשה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חינוך

 ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסים שונות בחינוך,1 סוגיות בחינוך מיוחד.

פיתוח הקורס: פרופ' אריה ווהל (‏?ראש צוות הפיתוח‎)‏, ד"ר אוה גוטרמן, ד"ר מירי הורביץ, פרופ' רחל יפעת, פרופ' חנה עזר, ד"ר רותי רון, ציפי אלדן, רות ארדון, בלהה ארצי, ניצה זילברשטיין, רחל לביא-דגן, יעל רפאלי, חנה שלו (‏?כתיבה‎)‏; ענת אראל-גפני, טובה צורף, ישראל רונן (‏?עריכה‎‎)‏

עדכון הקורס: ד"ר גל בן-יהודה, חנה שלו

יועצים: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' מרים גיליס, פרופ' ידין דודאי, פרופ' רחל יפעת, פרופ' רפאל ניר, פרופ' נורית פלד, פרופ' לאה קוזמינסקי, פרופ' לוי רחמני, פרופ' מיכל שני, פרופ' גיסי שריג, פרופ' טלי היימן, ד"ר צבי שראל, ד"ר אלי קוזמינסקי, ד"ר דוד  שוורצר

הקורס עוסק בשפה הכתובה – בקריאה ובכתיבה. מוצגים בו תאוריות ומודלים המתארים תהליכים אורייניים מנקודות מבט שונות, וכן גישות ומודלים לפיתוח כשירויות השפה. בקורס מוצגות תאוריות הנוגעות להתפתחות הקריאה והכתיבה החל מהגיל הרך, דרכי הערכה של קשיים ברכישת השפה הכתובה ודרכי הטיפול בהן. בנוסף, מוצג ידע על אסטרטגיות קריאה-למידה שבאמצעותו ניתן ללמוד כיצד לשכלל תהליכי למידה.

נושאי הלימוד

 • קריאה יעילה – סקירה והתנסות

 • על קריאה ואוריינות

 • הפיזיולוגיה של הקריאה

 • הפסיכולוגיה של הקריאה

 • לשון, קורא, טקסט

 • אוריינות מוקדמת

 • גישות להוראת הקריאה

 • הבניית משמעות (‏?א‎)‏

 • הבניית משמעות (‏?ב‎)‏

 • כתיבה והוראתה – גישה תהליכית

 • קשיים בקריאה, בכתיבה ובכתיב – דרכי הערכה וטיפול

 

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130