קורס 10716 - תקשורת ודעת קהל | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10716 - תקשורת ודעת קהל

כניסה למשתמשים 05/12/2022 י"א כסלו תשפ"ג

10716 - תקשורת ודעת קהל

10716 - תקשורת ודעת קהל

10716 תקשורת ודעת קהל

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

 ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לתקשורת המונים.

פיתוח הקורס (‏?מהדורה חדשה‎)‏: פרופ' דן כספי, סיגל רבינא, ד"ר אורנית קליין-שגריר; יוליה גלפרין (‏?עריכה‎)‏

יועצים למהדורה החדשה: פרופ' תמר הרמן, פרופ' אליהוא כ"ץ, פרופ' תמר ליבס, פרופ' יעקב שמיר

פיתוח הקורס (‏?מהדורה מקורית‎)‏: פרופ' דן כספי, ד"ר דוד לוין, סיגל רבינא; נילי וייס (‏?עריכה‎)‏

יועצים למהדורה המקורית: פרופ' תמר הרמן, פרופ' שמואל ליימן-וילציג, פרופ' יורם פרי, פרופ' יעקב שמיר

אחראי אקדמי: פרופ' דן כספי

דעת קהל היא גורם מכריע בדמוקרטיות מודרניות. על השלטון להתחשב בדעת הקהל ולנסות לגייס תמיכה למדיניות שלו. לקראת בחירות, מועמדים ומפלגות מנסים לשכנע מצביעים ואמצעי התקשורת מרבים לערוך סקרים כדי לנבא את סיכוייהם. קבוצות אינטרסים וארגונים שונים מנסים להשפיע על הציבור שיתמוך במטרותיהם. כך גם בקונפליקטים, כדוגמת זה של ישראל עם הפלשתינים, מתנהלת מלחמה על דעת הקהל כשכל צד מנסה להטות אותה לטובתו. תקשורת ההמונים היא הזירה העיקרית בה מתנהלים מאבקים אלה.

במהלך הקורס נדון בסוגיות של עיצוב ושינוי דעה; הגורמים המשפיעים על דעת קהל ויחסי הגומלין בין דעת קהל לבין תקשורת וממשל. כמו כן, הקורס יעסוק בדעת קהל בעתות שלום ומלחמה ובדעת הקהל בישראל.

נושאי הלימוד

  • מבוא: הגדרות של דעת קהל

  • התהוותה של דעת קהל ושינויה

  • אמצעי התקשורת ודעת הקהל

  • דעת קהל ומדיניות

  • סקרים ודעת הקהל

  • דעת קהל במלחמה ושלום

  • דעת קהל בישראל

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130