קורס השתלמות בפסיכופתולוגיה והפרעות אישיות | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

השתלמות בפסיכופתולוגיה והפרעות אישיות

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד
האוניברסיטה הפתוחה - מערך לימודי החוץ

השתלמות בפסיכופתולוגיה והפרעות אישיות

האוניברסיטה הפתוחה - מערך לימודי החוץ
השתלמות בפסיכופתולוגיה והפרעות אישיות

פסיכופתולוגיה והפרעות אישיות בראי הגישה הדינמית

ההשתלמות תקנה ידע בנושא הפסיכופתולוגיה / הפסיכולוגיה האבנורמאלית. הבחנה מה בין נורמאלי ללא-נורמאלי, והתוודעות לדרכים שונות להגדרה, סיווג, התבוננות והבנה של החולי הנפשי ומקורותיו. הכרה של הפרעות הנפש העיקריות לסוגיהן. אפיונן, והכרת הגישות השונות להבנת הדינאמיקה העומדת בבסיסן כמו גם הצגת דרכי טיפול שונות.

תכנים מרכזים: 

הגדרות של נורמליות ואבנורמליות

הפרעות במצב הרוח (אפקטיביות)

הפרעות אישיות

מרצה: דר' עומר לנס. 

 

לפרטים והרשמה:

02-6321612  sadnaot@ynrcollege.org

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130