קורס 10270 - סטייה חברתית | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10270 - סטייה חברתית

כניסה למשתמשים 05/12/2022 י"א כסלו תשפ"ג

10270 - סטייה חברתית

10270 - סטייה חברתית

10270 סטייה חברתית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסוציולוגיהפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: ד"ר דפנה הירש, ארנה זיידנפלד, פנחס שטרן

אחראית אקדמית: ד"ר דפנה הירש

יועצים: פרופ' מנחם אמיר, פרופ' נחמן בן-יהודה, פרופ' מימי אייזנשטדט, פרופ' מוטי רגב

מטרות הקורס

  • להקנות הבנה אינטלקטואלית של התחום על ידי הכרת הספרות התאורטית בנושא הסטייה החברתית;

  • להקנות הבנה "מעשית", כלומר יכולת יישום התאוריה במצבים מחיי היומיום, תוך היכרות עם מקרי מבחן בתחום הסטייה החברתית מן החברה האמריקנית ומן החברה הישראלית;

  • להקנות הבנה "מעשית", כלומר יכולת יישום התאוריה במצבים מחיי היומיום;

  • להקנות הבנה "רגשית", כלומר יכולת הבנה של הסוטים ושל מעשיהם וכן הבנת הגינוי כלפיהם.

הלימוד בקורס מבוסס על הספר על הסטייה (‏?תרגום: יורם שדה; האוניברסיטה הפתוחה, 2002‎)‏ שהוא תרגום הספר:

E. Goode, Deviant Behavior, 6th ed. (‏?Prentice Hall, 2000‎)‏

וכן על מקראת מאמרים המתמקדים במקרי מבחן מן החברה הישראלית.

מבנה הקורס

חלק א עומד בעיקר על ההבחנה בין תאוריות פוזיטיביסטיות לתאוריות קונסטרוקציוניסטיות של הסטייה.

חלק ב מתמקד בצורות סטייה נפוצות: התנהגות עבריינית (‏?‏?בעיקר: רצח, אונס, פשיעת צווארון לבן, עבריינות נוער, ועבריינות סייבר‎)‏‎‏; שימוש בסמים בלתי חוקיים ובסמים חוקיים (‏?‏?וטבק‎)‏; אימהוּת לא קונבנציונלית וסטייה; סטיות בתחום המין; תכונות גופניות כסטייה (‏?‏?נכויות, אינטרסקסואליות, השמנת-יתר ואנורקסיה‎)‏‏; וסטייה קוגניטיבית (‏?‏?הצטרפות לכתות דתיות, פארא-פסיכולוגיה‎)‏.

מקראת המאמרים מפתחת כמה מן הסוגיות התאורטיות המרכזיות בתחום הסטייה החברתית, ביניהן פאניקה מוסרית, מדיקליזציה של הסטייה וגישות פוסט-סטרוקטורליסטיות לחקר הסטייה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130