קורס 61135 - אנגלית טרום בסיסי ב (D) | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

61135 - אנגלית טרום בסיסי ב (D)

כניסה למשתמשים 05/12/2022 י"א כסלו תשפ"ג

61135 - אנגלית טרום בסיסי ב (D)

61135 - אנגלית טרום בסיסי ב (D)

61135 אנגלית לצרכים אקדמיים: טרום בסיסי ב‏

שיוך: אנגלית כשפה זרה / אנגלית כשפה זרה - קורסים טרום אקדמיים

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

הקורסים טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, בסיסי, מתקדמים א מכינים בהדרגה את הסטודנטים ללימוד הקורס מתקדמים ב, שהוא קורס חובה לתואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה.

הקורסים נועדו לסטודנטים שסווגו לרמות אלה על פי המבחן הפסיכומטרי או על פי מבחן המיון באנגלית אמי"ר/ם. רמה טרום בסיסי א היא רמת המתחילים וכן הלאה. סטודנטים שיסיימו בהצלחה את הקורס המכין ברמה מתקדמים א יוכלו ללמוד את הקורס האקדמימתקדמים ב אשר מוצע בתחומי ידע שונים.

החל מסמסטר סתיו תשע"ו (‏?א2016‎)‏, סטודנטים המסווגים לרמה טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב, ילמדו את הקורס על פי סיווגם. סטודנטים המסיימים את הקורס טרום בסיסי א בהצלחה ימשיכו את לימודי האנגלית בקורס אנגלית בסיסי, כך שלימודי האנגלית מרמת טרום בסיסי ועד רמת הפטור יארכו ארבעה סמסטרים בלבד. לשם ההבהרה, הקורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני טרום בסיסי ב.

מטרת הקורסים להקנות לסטודנטים כלים להבנת טקסטים בשפה זרה ולהנחותם בקריאה מושכלת: הרחבת אוצר מילים, הכרת מבנים לשוניים כאמצעי עזר לפענוח טקסט ושימוש באסטרטגיות קריאה כגון: בניית תבניות לארגון הטקסט, הבנת המילים מתוך הקונטקסט, שילוב המידע החדש בטקסט עם הידע המוקדם הקיים אצל הקוראים.

הטקסטים השונים נבדלים ברמת הקושי שלהם: אורך הטקסט ומורכבותו, רמת ההפשטה, כמות אוצר המילים האקדמי ומגוון התרגילים והפעילויות.

דרישות הקורס כוללות מטלות חובה, בחינת ביניים ובחינת גמר.

לתשומת לבכם, החל מסמסטר א2016 שמות הקורסים באנגלית שונו כמפורט בידיעון בפרק לימודי אנגלית כשפה זרה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130