קורס מבוא לחשיבה חברתית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10161 - מבוא לחשיבה חברתית

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

10161 - מבוא לחשיבה חברתית

קורס מבוא לחשיבה חברתית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10161 מבוא לחשיבה חברתית‏

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / תקשורת

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר יעל אנוך, יואב רודניקי; מיכל צימרמן (‏?עריכה‎)‏

הקורס מהווה מפגש ראשוני עם מושגי יסוד בתחומי הדעת השונים במדעי החברה.

חומר הלימוד

  • הלימוד מבוסס על חמשת כרכי הספר מבוא לחשיבה חברתית (‏?תרגום: ה' סלע; האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎)‏, שהם תרגום לעברית של הקורס Introduction to the Social Sciences של האוניברסיטה הפתוחה באנגליה (‏?2000‎)‏. כל אחד מן הכרכים עוסק בנושא מרכזי אחד, כגון: המשפחה, שוק העבודה, גלובליזציה ועוד. במסגרת העיסוק בנושאים אלה יערכו הסטודנטים היכרות ראשונית עם נקודות המבט של הדיסציפלינות השונות במדעי החברה: סוציולוגיה, מדע המדינה, כלכלה ופסיכולוגיה.

  • מדריך למידה: המדריך ממקד את הנושאים הנלמדים בקורס, מבהיר נושאים שאינם מוכרים לסטודנטים בישראל ומקשר אותם להיבטים ולנתונים ממחקרים ישראליים מקבילים. במדריך אף משולב תרגול של מיומנויות למידה כדי לאפשר לסטודנטים חדשים מעין "נחיתה קלה" בזירה האקדמית, כולל היכרות עם השפה המדעית שאותה ייתכן ולא פגשו בעבר, ניסוח תשובות וביצוע אינטגרציה בין נושאים וחומרים שונים. מיומנויות אלה יועילו לסטודנטים גם בהמשך לימודיהם.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130