קורס קורס ביזמות עסקית | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

קורס ביזמות עסקית

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

קורס ביזמות עסקית

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
קורס ביזמות עסקית

 

מבוא ומטרות

עם העלייה במודעות לחשיבות של יזמות עסקית ושל עסקים קטנים ובינוניים לצמיחה, לתעסוקה וכמסלול קידום למובילות כלכלית וחברתית, גדלה גם המודעות לכך שניתן ללמוד ולהקנות כלים לסייע ליישום אפיק כלכלי זה.

הקורס מיועד להקנות כלים וידע במגוון נושאים הניהוליים הקשורים להקמת עסק וניהולו.

במהלך הקורס המשתתפות יכינו תכנית עסקית ויתנסו בפועל בתהליך. הלימודים כוללים הרצאות פרונטליות, תרגול בשילוב דוגמאות רלבנטיות. 

נושאי לימוד מרכזיים

מבוא ליזמות עסקית

שיקולים בהקמת עסק

פיתוח יזמות עסקית

התכנית העסקית

סוגיות בהקמת עסק ובניהול

עיתונות כלכלית והכרת הסביבה העסקית

שיווק - אסטרטגיה ויעדים

ניתוח פיננסי ותחזיות

ניהול קשרי לקוחות

 

בחינת גמר

הקורס מחייב בחינת גמר של משרד הכלכלה

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130