קורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10777 - ניהול טכנולוגיה וחדשנות

כניסה למשתמשים 30/11/2023 י"ז כסלו תשפ"ד

10777 - ניהול טכנולוגיה וחדשנות

קורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר יורם קלמן (‏?כתיבה‎)‏ , פרופ' בועז רונן (‏?‏?יועץ אקדמי בכיר‎‎)‏‏

יועצים: פרופ' ניצה גרי, פרופ' ערן כרמל, פרופ' ישע סיון, ד"ר שרה לב, ד"ר גלעד רביד

ניהול נכון של טכנולוגיה וחדשנות הוא חיוני הן לעובדים במגזרים עתירי טכנולוגיה כמו תעשיות ההיי-טק והביוטכנולוגיה, הן לעובדים בתעשיות מסורתיות ובארגונים ממשלתיים וארגונים ללא מטרת רווח. הקורס מתמקד בארגונים עתירי ידע שבהם לניהול הידע חשיבות אסטרטגית. בארגונים אלו מקבלי ההחלטות מתמודדים באופן קבוע עם אתגרים הדורשים חדשנות ברמת המוצר, ברמת התהליך, ברמת השירות או ברמת הארגון. הקורס דן בחדשנות בכל אחת מארבע הרמות האלו, תוך מתן דוגמאות ממגוון ארגונים בארץ ובעולם.

נושאי הלימוד

חלק ראשון: מושגי יסוד בניהול טכנולוגיה וחדשנות

  • החשיבות החברתית של חדשנות

  • חדשנות בארגון עתיר הידע

  • ידע ומערכות מידע בארגון עתיר הידע

חלק שני: חדשנות ממוקדת בארגון עתיר הידע

  • טכניקות התמקדות ניהולית

  • שיפור תפוקה בארגון

  • קיצור זמני תגובה בארגון

חלק שלישי: היבטים אסטרטגיים וניהוליים של טכנולוגיה וחדשנות

  • דיפוזיה של חדשנות

  • ניהול אסטרטגי ממוקד

  • תהליכים ארגוניים ממוקדי חדשנות

  • ניהול משאבי אנוש ממוקד חדשנות

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130