קורס התנהגות צרכנים של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10455 - התנהגות צרכנים

כניסה למשתמשים 30/11/2023 י"ז כסלו תשפ"ד

10455 - התנהגות צרכנים

קורס התנהגות צרכנים של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10455 התנהגות צרכנים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

 ידע קודם מומלץ: הקורסים ניהול השיווקמבוא למיקרוכלכלהשיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' אביבה גבע (‏?כתיבה‎)‏, יוליה גלפרין (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דוד מזורסקי, ד"ר יורם קלמן

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם תאוריות בסיסיות להסבר התנהגות הצרכן, תוך כדי הדגשת משמעותן לניהול השיווק. סקירת הגישות השונות משקפת את האופי הבין-תחומי של תחום מדעי צעיר זה, שהתפתח כענף של השיווק וניזון מן הפסיכולוגיה, הכלכלה, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה. הקורס עוסק בתהליכי קבלת החלטות של הצרכן בנוגע לקנייה ולצריכה ובהשפעות הסביבה על התנהגותו. בחומר הלימוד משובצים דוגמאות ואירועים הממחישים את האופי המיוחד של דפוסי הצריכה בארץ.

נושאי הלימוד

 • מבוא

 • הכרה בצורך

 • הקנייה השקולה: חיפוש מידע

 • התגבשות עמדות והערכת חלופות

 • שכנוע הצרכן

 • קנייה

 • התנהגות אחרי קנייה

 • התנהגות הצרכן במעורבות נמוכה

 • פילוח השוק

 • תרבות הצרכן

 • תרבויות משנה והפצת חידושים

 • אתיקה של צרכנות

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספרי הקורס של אביבה גבע, התנהגות צרכנים: החלטות קנייה א+ב, הצרכן בסביבתו.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130