קורס מנהיגות ויישומיה בחינוך‏ של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10528 - מנהיגות ויישומיה בחינוך (מ)

כניסה למשתמשים 19/04/2024 י"א ניסן תשפ"ד

10528 - מנהיגות ויישומיה בחינוך (מ)

קורס מנהיגות ויישומיה בחינוך‏ של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / חינוך

@@@ תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, אחד מבין הקורסים: פילוסופיה של החינוךפסיכולוגיה בחינוך, וכן אחד מבין הקורסים: פרקים בסוציולוגיה של החינוךתכנון לימודים, הוראה והערכהמבוא לפסיכולוגיהמבוא לסוציולוגיההתנהגות ארגונית,2 וכן ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, או קבלה ללימודי תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה.

פיתוח הקורס: פרופ' רונית בוגלר; בת-חן פירסט (‏?עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' דן ענבר

יועצים: פרופ' אפרים בן-ברוך, פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' חיים גזיאל, פרופ' גבריאל סלומון, פרופ' אריה שירום, פרופ' בעז שמיר, ד"ר זהר טל

הקורס מתבסס על שלושה מעגלים השזורים זה בזה. המעגל הראשון מתאר את תופעת המנהיגות בכלל וכולל סקירה היסטורית על התפתחות תאוריות המנהיגות. המעגל השני בודק את ההשתמעויות של המנהיגות בחינוך, תוך הדגשת המאפיינים הייחודיים של מסגרות החינוך המשפיעים על עיצוב דפוסי המנהיגות בהן. המעגל השלישי נוגע לפני המנהיגות בחינוך במאה ה-21.

מטרות הקורס

  • ללמוד על תופעת המנהיגות ולסקור את התפתחותה ההיסטורית;

  • להבין את תופעת המנהיגות במסגרות החינוך השונות תוך היכרות עם מאפייני כל מסגרת;

  • לאבחן דפוסי מנהיגות וטיפוסי מנהיגים שונים, ולבדוק את יישומם במסגרות חינוך שונות;

  • לאבחן ולנתח דילמות עתידיות הקשורות לשינויים מבניים ותוכניים במסגרות הלימוד הפורמליות;

  • להסיק ולהעריך את ההשתמעויות וההשלכות של השינויים העתידיים בבית הספר על הדפוסים והטיפוסים של המנהיגות החינוכית.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מדריך למידה ולקט של מאמרים ופרקים נבחרים בעברית ובאנגלית.

נושאי הלימוד

  • תופעת המנהיגות – הגדרות ומאפיינים; התפתחות תאוריות המנהיגות; מנהיגות ומינהל; מנהיגות כריזמטית, מעצבת ומתגמלת; מנהיגות אתית.

  • השתמעויות המנהיגות בחינוך – רמת המוסד החינוכי: מנהיגות בניהול בית ספר; רמת הכיתה: המורה והתלמידים בתפקידי מנהיגות; חזון ארגוני; מנהיגות מבוזרת.

  • פני המנהיגות בחינוך במאה ה-21 – מאפייני המוסד החינוכי במאה ה-21; מאפייני הלמידה; מנהיגות חינוכית במוסד החינוכי העתידי.


1בתואר ראשון אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2או אחד מבין הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏?10430‎)‏התנהגות ארגונית-מקרו (‏?10434‎)‏, מסמסטר ב2018.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130