קורס סופרי סת"ם | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

סופרי סת"ם

כניסה למשתמשים 30/05/2024 כ"ב אייר תשפ"ד

סופרי סת"ם

סופרי סת"ם

סופרי סת"ם

הכשרה מקצועית והסמכה

 

מבוא:

מסלול סופרי סת"ם מיועד להקנות למשתתפיו השכלה וידע הלכתי, מעשי וכללי במטרה להכשירם כסופרי סת"ם ברמה ערכית ומקצועית גבוהה, התוכנית מקיפה את כלל התחומים שבהם עשוי להיפגש  הסופר במהלך עבודתו בתאוריה ובמעשה.

מטרת התכנית:

הכשרת סופרי סת"ם  תוך הקנית ידע ומיומנויות מעשיות להסמכה ולתעסוקה בתחום בפועל.

דרישות הקורס:

 משתתפי הקורס יהיו בעלי השכלה תורנית, ומתאמים לתפקיד זה  ע"פ אופי ואורח חייהם. המועמדים יעברו ראיון אישי עם רכז התכנית לצורך בדיקת מותאמות.

 נוכחות של 80% לפחות משיעורי הקורס חובה.

בוגרי הקורס יעברו מבחן רחב היקף על התכנים ההלכתיים שנלמדו, וכן מבחן מעשי. את הבחינה יש לעבור בציון 80 לפחות.

מבנה ותכנית הלימודים.

הקורס יכלול 16 מפגשים בני 4 שעות כל אחד.

בנוסף, יידרשו התלמידים לחזרות ועבודה עצמית בבית.

הלמודים יתקיימו בין השעות 16:00-20:00

במרכז י.נ.ר, רח' בית הדפוס 30 ירושלים.

תוכנית לימודית:

לימוד עיוני:

הלכות סת"ם עפ"י סיכומי הגמרות הראשונים והאחרונים - טור ב"י שו"ע משנה ברורה, ביאור הלכה, קול יעקב, וקסת סופר.

או"ח סימן לב' סעי' א'-לו', סימן לה'-לו'.

הלכות ספר תורה- יו"ד סימן רעא'-רפא'

הלכות מגילה- או"ח סימן תרצא'

דיני הסופר, דיני העור והקלף, דיני שרטוט הקלף וכתיבה חוץ לשיטה, דיני הדיו, דיני כתיבת הפרשיות, פרשה סתומה ופתוחה, כתיבה לשמה וקדושת השמות, דיני היקף גויל, דיני כתיבה כסידרן, דיבוקים ופיסוקים באותיות, חק תוכות וחק ירכות, דיני הבחנת תינוק, צורת האותיות והתגין.

לימוד מעשי:

הכנת ובחירת הקולמוס ומכשירי הספרות, בחירת והתאמת הקלף לסת"ם, טיב ואיכות הדיו לכתיבה מושלמת, תנוחת הישיבה והכתיבה, בניית צורות האותיות והתגין.

הכנה למבחן עיוני ומעשי מסכם על הל' סת"ם וכתיבת צורת האותיות.

לפרטים והרשמה: יעקב רווח  073-2345-802  מייל ליצירת קשר shoam@ynrcollege.org

מספר המשתתפים מוגבל.

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

תעודות לדוגמה

התעודה לדוגמא בלבד ואין במצג זה התחייבות לקבלתה בסיום הלימודים. פרטי התעודה עשויים להתעדכן בהתאם לפרטי תכנית הלימודים.

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130