קורס 10582 - נשים בחברה היהודית (מ) | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10582 - נשים בחברה היהודית (מ)

כניסה למשתמשים 05/12/2022 י"א כסלו תשפ"ג

10582 - נשים בחברה היהודית (מ)

10582 - נשים בחברה היהודית (מ)

10582 נשים בחברה היהודית בארץ ישראל 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי ארץ-ישראל

 תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: בין ציון לציונותמבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בין מלחמות העולם.

פיתוח הקורס: ד"ר בת-שבע מרגלית שטרן (‏?כתיבה‎)‏; בת-חן פירסט (‏?עריכה‎)‏

יועצת בכירה: פרופ' אביבה חלמיש

יועצים: פרופ' דבורה ברנשטיין, פרופ' יפה ברלוביץ, פרופ' דוד דה פריס, פרופ' חנה הרצוג, פרופ' מרגלית שילה, ד"ר אליק מישורי, ד"ר לילך פרידמן רוזנברג

הקורס דן בתולדות הנשים בחברה היהודית בארץ-ישראל משנות השמונים של המאה ה-19 עד הקמת מדינת ישראל ב-1948. בלב הקורס עומדים האתגרים שניצבו בפני הנשים בחברה היהודית ודרכי התמודדותן עם מציאות החיים החדשה שבה נתקלו בארץ-ישראל.

הקורס נגזר משני כיווני חקר מרכזיים: לימודי מגדר וחקר תולדות היישוב. קורות הנשים הן חלק בלתי נפרד מההיסטוריה היישובית ומהתפתחות החברה היהודית בארץ. בד בבד, חיי היום-יום שלהן, המאבקים שניהלו כדי להשתלב באופן שווה בחברת הלאום הנבראת, ומידת שילובן בחיים החדשים, הושפעו ממגמות מקומיות ועולמיות כאחד. אלה קשורות קשר אמיץ למנהגים, למסורת ולמורשת שייבאו היהודים לארץ-ישראל.

כדי להבין את דרכי התמודדותן של הנשים עם מציאות החיים בארץ-ישראל ננתח את התהליכים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים שעיצבו את חיי הנשים בחברה היישובית בפרט, ושל החברה הישראלית לעתיד לבוא בכלל.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על ספר הקורס ועל מקראה הכוללת: מקורות ראשוניים, ובכללם תעודות, ספרות אוטוביוגרפית, עדות בע"פ (‏?"היסטוריה שבע"פ"‎)‏; ספרות מחקר מן הארץ והעולם; מקורות ויזואליים, כגון כרזות, צילומים וציורים.

נושאי הלימוד

  • הסיפור שלה – ההיסטוריה שלנו: היסטוריה של נשים ומגדר: מושגי יסוד והתפתחות תאורטית

  • החברה היהודית בארץ-ישראל: מבוא היסטורי

  • אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה? נשים במרחב הציבורי

  • נשים בעבודה

  • "המבצר האחרון?" – נשים בפעילות צבאית

  • מוזות ויוצרות: נשים בתרבות הארץ ישראלית


1אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. החל מסמסטר ב2016 יחול שינוי בתנאי הקבלה. ב-36 נ"ז עבור קורסים קודמים תהיה חובה לכלול קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה בלבד (‏?ותבוטל האפשרות לקורס בהיסטוריה של העת החדשה‎)‏.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130