קורס 91476 - סדנא לעבודה סמינריונית | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

91476 - סדנא לעבודה סמינריונית

כניסה למשתמשים 05/12/2022 י"א כסלו תשפ"ג

91476 - סדנא לעבודה סמינריונית

91476 - סדנא לעבודה סמינריונית

91476 סדנה לעבודה סמינריונית: מנהיגות ויישומיה בחינוך‏

שיוך: סדנות לכתיבת עבודה סמינריונית / סדנות לכתיבת עבודה סמינריונית

 תנאי קבלה: הקורס מנהיגות ויישומיה בחינוך.

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

הסדנה תלווה את כתיבת העבודה הסמינריונית בקורס מנהיגות ויישומיה בחינוך.

בתוך כך נבחר את נושא המחקר, נלמד כיצד עורכים סקירת ספרות מקיפה וממצה, נגבש את שאלת המחקר והנושאים המרכזיים (‏?ראשי הפרקים‎)‏ בהם תתמקד העבודה, נלווה את ניתוח הספרות ופירושה לשם הפקת תובנות ומסקנות חדשות, כך שעם סיום הסדנה חלק ניכר מהעבודה יהיה מגובש וכתוב.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130