קורס 10318 - הכנסת שינויים למערכת החינוך (מ) | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10318 - הכנסת שינויים למערכת החינוך (מ)

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

10318 - הכנסת שינויים למערכת החינוך (מ)

10318 - הכנסת שינויים למערכת החינוך (מ)

10318 - הכנסת שינויים למערכת החינוך (מ)

 

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / חינוך

 תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, אחד מבין הקורסים: פילוסופיה של החינוךפסיכולוגיה בחינוך, וכן אחד מבין הקורסים: פרקים בסוציולוגיה של החינוךתכנון לימודים, הוראה והערכהמבוא לפסיכולוגיהמבוא לסוציולוגיההתנהגות ארגונית-מיקרו2 (‏?או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, וכן ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' אביקם גזית

יועצים: פרופ' חיים גזיאל, פרופ' אברהם יוגב, פרופ' דן ענבר

הקורס עוסק בניתוח התהליכים של הכנסת חידושים והתמודדות עם שינויים במערכות חינוך ברחבי העולם, תוך שימת דגש על מערכת החינוך בישראל. יש בקורס משום עניין לקובעי מדיניות חינוך, לאנשי מינהל ולמורים ברמות שונות של מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. גם קהלי יעד נוספים, דוגמת הורים, אנשי מינהל וקובעי מדיניות במערכות מגוונות של למידה והדרכה במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, עשויים למצוא בו תחומי עניין רלוונטיים.

חומר הלימוד

הלימוד מתבסס על מאמרים משני ספרים ולקט של מאמרים נבחרים בעברית ובאנגלית בהיקף של כ-500 עמודים. הקורס מחולק לחמישה נושאי משנה, שיפורטו להלן. לחומר הקריאה מצורף מדריך נלווה המציג בקווים כלליים את התחום שבו עוסקים המאמרים בכל נושא ומנחה את הלומדים לזהות ולהגדיר את הבעיות המרכזיות הנדונות במאמרים ובפרקים השונים. הקורס כולל גם אתר קורס, שבו תתקיים פעילות לימודים שוטפת, יתנהלו דיונים בסוגיות נבחרות, יפורסמו חומרי עזר עדכניים, מטלות וקישורים לאתרים רלוונטיים לנושאי הלימוד בקורס.

נושאי הלימוד

  • גישות לחקר ארגונים ומערכות חינוך

  • גורמים וסיבות להכנסת שינויים למערכות חינוך

  • הגורם האנושי בהכנסת שינויים במערכות חינוך

  • הפעלת שינויים במערכות חינוך

  • הערכת שינויים במערכות חינוך

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130