קורס 10131 מבוא למיקרוכלכלה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10131 מבוא למיקרוכלכלה

כניסה למשתמשים 16/07/2024 י' תמוז תשפ"ד

10131 מבוא למיקרוכלכלה

10131 מבוא למיקרוכלכלה

10131 מבוא למיקרוכלכלה‏

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

 לא נדרש ידע קודם.1

פיתוח הקורס: ד"ר ישי מעוז (‏?‏?כתיבה‎‎)‏‏; עדי טמיר (‏?אסיסטנט‎)‏, חוה נוימן (‏?‏?עריכה‎‎)‏‏

יועצים: פרופ' אסטבן קלור, פרופ' דורון לביא, ד"ר רות בן-ישר, ד"ר אסף שריד

קורס זה מציג את יסודות תורת הכלכלה, וכך משמש בסיס ללימודי הקורסים האחרים בכלכלה. הקורס מתאר את הכלכלה כמדע החוקר את התמודדות בני האדם עם קיומם של רצונות בלתי מוגבלים לצד מקורות מוגבלים למימוש רצונות אלה, ועם הצורך הנגזר מכך לבחור בין חלופות (‏?אלטרנטיבות‎)‏. הגדרה זו הופכת את הכלכלה רלוונטית במגוון רחב של נושאים ומצבים –בעולם העסקים, בניהול המדינה על-ידי הממשלה ובחיי הפרט. הקורס מציג את המושגים היסודיים של הכלכלה ואת דרכי הניתוח המאפיינות תחום זה.

נושאי הלימוד

  • מגבלת המקורות, עקומת התמורה וסחר.

  • ייצור – מושגים בסיסיים, עלויות ייצור, והיצע היצרן התחרותי.

  • ביקושי הצרכנים.

  • שיווי משקל בשוק תחרותי.

  • כשלי שוק – קיום מוצרים ציבוריים, מונופולים, השפעות חיצוניות - והתערבות ציבורית‏ לשם טיפול בכשלים אלה.

  • ערך נוכחי והיוון.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130