קורס 20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java

כניסה למשתמשים 20/04/2024 י"ב ניסן תשפ"ד

20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java

20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

 ידע מוקדם: דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: קורס אחד במתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' ג'פרי רוזנשיין, תמר וילנר

עדכון הקורס: ד"ר אמיר גורן, תמר וילנר, יהודית אייזקס

יועצים: פרופ' עמירם יהודאי, פרופ' רון קימל

הקורס נועד לשמש מבוא למדעי המחשב ומבוא לתכנות. הקורס דן בנושאים בסיסיים ויסודיים במדעי המחשב, בפתרון בעיות, בכתיבת אלגוריתמים וניתוחם ובעקרונות התכנות. הגישה התכנותית הנלמדת היא תכנות מונחה עצמים (‏?OOP – Object Oriented Programming‎)‏ באמצעות שפת התכנות Java.

הקורס מכיל את כל חומר הלימוד של שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏?20453‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏?20454‎)‏ ונלמד במשך סמסטר אחד. לפיכך, סטודנטים השוקלים להירשם לקורס צריכים לקחת בחשבון כי העומס בקורס הוא רב. בכל מקרה של ספק, מומלץ לפנות ליועץ במדעי המחשב.

חומר הלימוד

הסטודנטים יקבלו את הספר:

J. Lewis & W. Loftus, Java Software Solutions: Foundations of Program Design, 8th ed. (‏?Pearson Education, 2015‎)‏

כמו כן, הסטודנטים יצפו בהרצאות מצולמות המלוות במצגות המכילות דוגמאות נוספות והסברים לחומר הלימוד הנמצא בספר.

נושאי הקורס

חלק א

  • הקדמה ויסודות השפה Java

  • תכנות מונחה עצמים: שימוש במחלקות נתונות וכתיבת מחלקות

  • בקרת זרימה (‏?משפטי תנאי ולולאות‎)‏

  • מערכים

חלק ב

  • הרחבת OOP – ירושה, שיטות סטטיות ומשתנים, העמסה של שיטות, מארזים, פולימורפיזם וממשקים

  • סיבוכיות אלגוריתמים, אלגוריתמים למיון וחיפוש

  • רקורסיה

  • רשימות מקושרות

  • מחסניות ותורים, עצים ועצים בינריים

  • חישוביות על קצה המזלג

תרגול

בקורס נדרש תרגול במחשב. פרטים על שיטת התרגול יופיעו בחוברת הקורס.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130