קורס 10126 מבוא למקרוכלכלה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10126 מבוא למקרוכלכלה

כניסה למשתמשים 19/04/2024 י"א ניסן תשפ"ד

10126 מבוא למקרוכלכלה

10126 מבוא למקרוכלכלה

10126 מבוא למקרוכלכלה‏

4 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

 ידע קודם מומלץ: מבוא למיקרוכלכלה 1

פיתוח הקורס: ד"ר יעקב רוזנברג, ד"ר גדעון יניב, אבי פאר

יועצים: פרופ' יורם וייס, פרופ' אסף רזין

פיתוח הקורס (‏?‏?מהדורה מעודכנת ומורחבת‎‎)‏‏: ד"ר אריה נחמיאס, גליה עופר; חוה ניומן (‏?‏?עריכה‎‎)‏‏

יועצים (‏?‏?מהדורה מעודכנת‎‎)‏‏: פרופ' אורי בן-ציון, פרופ' ישראל לוסקי, פרופ' משה קים, ד"ר דורון סונסינו

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בתורת המַקרוכלכלה. הקורס עוסק בחשבונאות לאומית ובניתוח קביעת התוצר הלאומי והרכב שימושיו, תוך שילוב בין המערכת הריאלית – שוק המוצרים, והמערכת המוניטרית – שוק הכסף. בחלק א של הקורס מוצג המשק כמשק סגור. בחלק ב, הדיון המַקרו-כלכלי מביא בחשבון את הקשרים עם שאר העולם, והקורס מנתח את הפעילות הכלכלית החורגת מתחומו של המשק הלאומי היחיד – המשק הפתוח.

יחידות הלימוד

חלק א

  • מבוא: הצגת התחום והצגת מושגי יסוד

  • החשבונאות הלאומית

  • מרכיבי הביקוש המצרפי

  • שיווי משקל בשוק המוצרים

  • הכסף במשק ומערכת הבנקאות

  • שוק הכסף

  • שיווי משקל משולב – שוק המוצרים ושוק הכסף

חלק ב

  • מאזן התשלומים ושוק מטבע החוץ

  • משק פתוח

  • אינפלציה

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130