קורס 10645 - תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10645 - תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע

כניסה למשתמשים 30/05/2024 כ"ב אייר תשפ"ד

10645 - תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע

10645 - תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע

10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' פרץ שובל (‏?‏?כתיבה‎‎)‏‏; טובה צורף (‏?‏?עריכה‎‎)‏‏

יועצים: פרופ' פיליפ עין-דור (‏?מהדורה ראשונה ושניה‎)‏; פרופ' ישראל שפיגלר, ד"ר עופר עציון (‏?מהדורה ראשונה‎)‏; פרופ' ניצה גרי, פרופ' ברכה שפירא, ד"ר רותי גפני, ד"ר ארנון שטורם (‏?מהדורה שניה‎)‏

מערכות מידע הן מרכיב קריטי בייצור מוצרים, באספקת שירותים, בתפעול ובניהול ארגונים. מטרת הקורס להכשיר את הלומדים לבצע ולהשתתף בביצוע פעילויות של תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע במסגרת התהליך השלם של פיתוח מערכות מידע. הקורס מקנה ידע על עקרונות הניתוח והעיצוב ועל כמה גישות נפוצות, ובעיקר הגישה הפונקציונלית והגישה מונחית העצמים. ידע והבנה זו יאפשרו ללומדים להתמודד עם גישות ושיטות נוספות בין שהן קיימות ובין שיפותחו בעתיד.

חומר הלימוד

כרך א: תכנון ומערכות מידע

  • מבוא לפיתוח מערכות מידע

  • ייזום מערכת מידע, חקר המצב הקיים ואפיון ראשוני של המערכת

  • חקר ישימות

כרך ב: ניתוח ועיצוב של מערכות מידע בגישה הפונקציונלית

  • ניתוח המערכת ובניית מודל פונקציונלי באמצעות תרשימי DFD

  • ניתוח מבנה הנתונים ובניית מודל נתונים באמצעות תרשים ERD

  • עיצוב מערכת מידע – תהליכי המחשב, המנשקים, הקלטים והפלטים

  • עיצוב סכמת בסיס הנתונים ועיצוב מפורט של תהליכי המחשב

כרך ג: ניתוח ועיצוב של מערכות מידע בגישה המונחית עצמים

  • ניתוח מערכת מידע בגישה המונחית עצמים ו-UML

  • עיצוב מערכת מידע בגישה המונחית עצמים ו-UML

  • מעיצוב המערכת להקמתה והטמעתה


1המידע לקוח מאתר האופ'. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130