קורס 20430 אלגברה לינארית | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

20430 אלגברה לינארית

כניסה למשתמשים 20/04/2024 י"ב ניסן תשפ"ד

20430 אלגברה לינארית

20430 אלגברה לינארית

20430 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

 ידע קודם מומלץ: לפחות קורס אחד של האוניברסיטה הפתוחה במדעי הטבע או במתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' נעמי שקד-מונדרר, פרופ' יוסף ורבין

יועצים: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' ראובן חן, פרופ' אלי לוין, פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' דוד סודרי, פרופ' יורם קירש, ד"ר ציפי ברגר

מטרות הקורס

קורס זה מיועד לספק לסטודנטים בדיסציפלינות של מדעי הטבע היכרות עם מושגים מתמטיים מן האלגברה הלינארית הנחוצים לקורסים אחדים בפיסיקה ובכימיה.

על הסטודנטים להבחין בין קורס זה לבין הקורס אלגברה לינארית 1 (‏?20109‎)‏. בשני הקורסים נלמדים נושאים דומים, אך ההיקף של אלגברה לינארית 1 רחב יותר, והוא ברמת העמקה המתאימה לסטודנטים למתמטיקה ולמדעי המחשב.

מבנה הקורס

הקורס מבוסס על פרקי הכנה ופרקים 4-1  של הקורס אלגברה לינארית 1 (‏?‏?20109‎‎)‏‏, בתוספת שיעורים 6-4‎, שנכתבו על ידי פרופ' נעמי שקד-מונדרר.

חומר הלימוד

 

פרקי הכנה

פרק 1

מערכות משוואות לינאריות

פרק 2

המרחב F n

פרק 3

מטריצות

פרק 4

דטרמיננטות

שיעור 4

מרחבים וקטוריים

שיעור 5

טרנספורמציות לינאריות (‏?‏?כולל ערכים עצמיים ולכסון מטריצות‎‎)‏‏

שיעור 6

המרחב האוקלידי ה-n ממדי

נספח

המספרים המרוכבים


1להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה. בעבר נקרא הקורס אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130