קורס 20277 - מערכות בסיסי נתונים | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

20277 - מערכות בסיסי נתונים

כניסה למשתמשים 19/04/2024 י"א ניסן תשפ"ד

20277 - מערכות בסיסי נתונים

20277 - מערכות בסיסי נתונים

20277 מערכות בסיסי-נתונים‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

שיוך נוסף: הנדסה / הנדסת תוכנה

 ידע קודם דרוש: הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java,2 מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏?או נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה‎)‏. ידע קודם מומלץ: הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏?או מבני נתונים‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' ציפי ארליך, יעל ארד

מטרות הקורס

הצגת המושגים היסודיים הקשורים במערכות בסיסי נתונים, החל ממודלים לייצוג נתונים, דרך SQL ושפות שאילתות תאורטיות, ועד למבט על מימוש מערכת תוכנה לניהול בסיסי נתונים.

ספר הקורס

A. Silberschatz, H.F. Korth & S. Sudarshan, Database System Concepts, 7th ed. (‏?McGraw Hill, 2020‎)‏

לספר הקורס נלווה מדריך למידה.

נושאי הלימוד

  • מבוא למערכות בסיסי-נתונים

  • מודל היחסים (‏?Relational model‎)‏ ואלגברה של יחסים

  • SQL בסיסי ומתקדם

  • מודל ישויות-קשרים (‏?Entity-Relationship model‎)‏

  • תיכון המודל היחסי

  • טיפוסי נתונים מורכבים

  • מבט על אחסון בקבצים, אינדקסים ועיבוד שאילתות

תרגול

הקורס כולל תרגול במערכת תוכנה לניהול בסיסי נתונים. פרטים על התרגול יפורסמו בחוברת הקורס.


1לפני סמסטר א2014 הקנה הקורס במתכונתו הקודמת 3 נ"ז.

2או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏?20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏?20454, 3 נ"ז‎)‏, או הקורס יסודות התכנות בשפת Java (‏?20478‎)‏ למי שאינם לומדים לתארים במדעי המחשב.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130