קורס 10286 - רגרסיה וניתוח שונות | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10286 - רגרסיה וניתוח שונות

כניסה למשתמשים 19/04/2024 י"א ניסן תשפ"ד

10286 - רגרסיה וניתוח שונות

10286 - רגרסיה וניתוח שונות

10286 רגרסיה וניתוח שונות‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

 תנאי קבלה: הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה אמבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב. ידע קודם מומלץ: הקורס שיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' שמואל אליס (‏?כתיבה‎)‏, ד"ר קלי ספורטה-סורוזון; ענת אראל-גפני (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דוד בודסקו, פרופ' אבישי הניק, פרופ' נחמיה פרידלנד, פרופ' יוסף צלגוב

הקורס מציג שיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים הנאספים במחקר. כמו כן נלמד השימוש בתוכנת SPSS.

חומר הלימוד

יחידה 9

ניתוח שונות חד-כיווני

יחידה 10

ניתוח שונות דו-כיווני

יחידה 11

ניתוח רגרסיה

יחידה 12

רגרסיה ושימושיה

חומר הלימוד כולל תוכנת SPSS ומדריך למידה לשימוש בתוכנה.


1קורס זה חופף בתוכנו לקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏?10686‎)‏. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

עד סמסטר ג2021 הקנה הקורס 2 נקודות זכות.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130