קורס 10280 - יסודות החשבונאות | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10280 - יסודות החשבונאות

כניסה למשתמשים 24/04/2024 ט"ז ניסן תשפ"ד

10280 - יסודות החשבונאות

10280 - יסודות החשבונאות

10280 יסודות החשבונאות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

 ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא למיקרוכלכלה.

פיתוח הקורס (‏?מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' יוסי אהרוני (‏?כתיבה‎)‏, ד"ר יעקב קמין (‏?ריכוז הפיתוח‎)‏, רו"ח מנחם פס; חוה ניומן (‏?עריכה‎)‏

(‏?מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' יוסי אהרוני (‏?כתיבה‎)‏, רו"ח דורון ישראלי

יועצים: פרופ' יהושע לבנת, פרופ' עמיהוד דותן, ד"ר אייל סולגניק (‏?מהדורה ראשונה‎)‏; פרופ' אלי אמיר, פרופ' אתי איינהורן (‏?מהדורה שנייה‎)‏

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובכללי הדיווח הכספי, באופן שיאפשר הבנת המשמעות של הדוחות הכספיים של גוף עסקי, תוך פיתוח כושרם של הסטודנטים בניתוח אותם הדוחות. כדי להשיג מטרות אלה ילמדו הסטודנטים את תהליך איסוף הנתונים ועיבודם החשבונאי עד להצגת הדוחות הכספיים וילמדו את הסוגיות הבסיסיות ברכיבים שונים בדוחות הכספיים.

חומר הלימוד

כרך א

 

יחידה 1

היסודות התאורטיים של חשבונאות ודיווח כספי

יחידה 2

מדידת הרווח והצגתו בדוחות הכספיים

יחידה 3

המאזן: דוח על המצב הכספי

יחידה 4

התהליך החשבונאי להכנת הדוחות הכספיים

כרך ב

 

יחידה 5

נכסים שוטפים: מזומנים, חייבים והשקעות לזמן קצר

יחידה 6

נכסים שוטפים: מלאי

יחידה 7

נכסים קבועים מוחשיים ובלתי מוחשיים

יחידה 8

התחייבויות

כרך ג

 

יחידה 9

הון עצמי

יחידה 10

הדוח על תזרימי המזומנים


1להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130