קורס 10314 - סוגיות נבחרות במדיניות החוץ | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10314 - סוגיות נבחרות במדיניות החוץ

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

10314 - סוגיות נבחרות במדיניות החוץ

10314 - סוגיות נבחרות במדיניות החוץ

10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

 ידע קודם מומלץ: הקורסים מושגי יסוד ביחסים בין-לאומייםממשל ופוליטיקה במדינת ישראל.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם בן צבי, ד"ר גד ורשה, פרופ' תמר הרמן, ד"ר שני פכטר

יועצים: פרופ' אורי ביאלר, פרופ' אברהם בן-צבי

הקורס מורכב משש חטיבות מרכזיות אשר דנות מפריזמות שונות על יחסי החוץ של ישראל:

  • עקרונות ואמצעים: בחטיבה זו נדון בעקרונות במדיניות החוץ של ישראל, בכלים והאמצעים ליישומה לאורך השנים.

  • ישראל והמעצמות: חטיבה זו מציגה את יחסי החוץ של ישראל עם מדינות ומעצמות שונות בעולם. נתחיל ונלמד על יחסי ישראל עם המעצמות בהן- ארצות הברית, ברית המועצות לשעבר, מערב אירופה וסין.

  • ישראל והמזרח התיכון: יחסי ישראל עם המזרח התיכון יוצגו בחטיבה זו ובתוכם נשזור את היחסים עם המדינות השונות והגוש הערבי לאורך השני. נדון בסכסוך הישראלי הערבי ובברית הפריפריה.

  • ישראל ושאר העולם: בחטיבה זו נדון ביחסי החוץ של ישראל עם מדינות אפריקה, אסיה ודרום-אמריקה. נתמקד בהיבטים היסטוריים ופוליטיים בתפקידו של משרד החוץ הישראלי.

  • ישראל והאו"ם: חטיפה זו תציג את הקשר המורכב של ישראל עם האומות המאוחדות תוך הצגת התמורות השונות שבאו לביטוי לאורך השנים.

  • אתגרים להמשך: החטיבה הסוגרת לקורס מציגה את האתגרים העכשוויים ואלה שמדינת ישראל כנראה תחווה בעתיד. ננסה להבין אתגרים אלה ולהציג פיתרונות דיפלומטיים ופנימיים.

מבנה הקורס

הסטודנטים יחשפו להיבטים תיאורטיים והיסטוריים ביחסי החוץ של מדינת ישראל עם מדינות העולם מראשיתה ועד ימינו אנו.

חומרי הקריאה לקורס כוללים את ספר הקורס והמקראה אשר נערכה על ידי פרופ' אבי בן-צבי וד"ר גד ורשה.
המקראה כוללת מאמרים בעברית ובאנגלית אותם נדרשים הסטודנטים לקרוא באופן עצמאי ואליהם יחשפו לעיתים במהלך השיעורים.
מטלות הקורס, כמו גם הבחינה המסכמת, נשענים על חומרי הקריאה לקורס.


1החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130