קורס 20471 - ארגון המחשב | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

20471 - ארגון המחשב

כניסה למשתמשים 20/04/2024 י"ב ניסן תשפ"ד

20471 - ארגון המחשב

20471 - ארגון המחשב

20471 ארגון המחשב‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

 ידע קודם דרוש: מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏?או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב‎)‏. ידע קודם מומלץ: מעבדה בתכנות מערכותמבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏?או מבני נתונים‎)‏.

פיתוח הקורס: ד"ר רם בוסני, ד"ר אלישי עזרא , דפי בר אילן (‏?עריכת מדריך למידה‎)‏

יועצים: ד"ר ג'ון מרברג, עירן בהט פטל

אסיסטנטורה: אירינה ליפוב

ספר הקורס

הקורס מבוסס על פרקים מן הספר:

David A. Patterson, John L. Hennessy, Computer Organization and Design Mips edition – The Hardware/Software Interface, Sixth Edition, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2021.

מטרות הקורס

 • הכרה והבנה של אופן עבודת המחשב ברמות ההפשטה השונות

 • תכנות בסיסי בשפת אסמבלי תוך התמקדות בממשק חומרה-תוכנה

נושאי לימוד

 • הקדמה - הפשטה של מחשבים וטכנולוגיה (‏?פרק 1 בספר‎)‏

 • הערכת ביצועי המעבד (‏?פרק 1 בספר‎)‏

 • ייצוג מספרים (‏?סעיף 2.4 הרחבות במדריך הלמידה‎)‏

 • אלגברה בוליאנית ופונקציות בוליאניות (‏?נספח B הרחבות במדריך הלמידה‎)‏

 • האסמבלי של mips (‏?פרקים 2 ו 3 בספר‎)‏

 • מחסנית פרוצדורות והקשר לשפות תכנות (‏?פרק 2 בספר‎)‏

 • לוגיקה צירופית בניית ה-ALU (‏?נספח B הרחבות במדריך הלמידה‎)‏

 • לוגיקה סדרתית ויחידות זיכרון בניית מקבץ האוגרים (‏?נספח B הרחבות במדריך הלמידה‎)‏.

 • מעבד חד מחזורי (‏?פרק 4 בספר‎)‏

 • שיפור ביצועי המעבד באמצעות הצנרה-pipeline (‏?פרק 4 בספר‎)‏

 • גדול ומהיר: ניצול היררכיות הזיכרון (‏?פרק 5 בספר‎)‏

מבנה הקורס

ספר הקורס הוא באנגלית ולכן נדרשת יכולת קריאת טקסטים מדעיים בשפה זו. בנוסף לכך מלווה את הקורס מדריך למידה מפורט בעברית הכולל גם נושאים במערכות ספרתיות שאינם מפורטים בספר. הקורס כולל פתרון תרגילים תאורטיים ומעשיים והרצת תכניות בשפת האסמבלי של המעבד MIPS.


הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130