קורס 10793 - מקרו כלכלה א | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10793 - מקרו כלכלה א

כניסה למשתמשים 02/12/2023 י"ט כסלו תשפ"ד

10793 - מקרו כלכלה א

10793 - מקרו כלכלה א

10793 מקרו כלכלה א‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

 תנאי קבלה: הקורסים מבוא למיקרוכלכלהמבוא למַקרוכלכלה, ואחד מהקורסים: חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהולחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי אחשבון אינפיניטסימלי 1 (‏?20474‎)‏.2

פיתוח הקורס: ד"ר ישי מעוז (‏?כתיבה‎)‏; רונית טבעון (‏?אסיסטנטית‎)‏, חוה ניומן (‏?‏?עריכה‎‎)‏.

יועצים: פרופ' בני בנטל, ד"ר משה חזן, ד"ר אבי שמחון

מטרת הקורסים מקרו כלכלה א ומקרו כלכלה ב היא לערוך לתלמידים היכרות מעמיקה עם יסודות המקרו כלכלה. בתום לימודי הקורסים יוכלו התלמידים לתאר במפורט כל אחד מהרכיבים העיקריים של המערכת המקרו כלכלית ולנתח בפרוטרוט התרחשויות מקרו כלכליות מהמציאות הישראלית והעולמית.

נושאי הלימוד

  • החשבונאות הלאומית

  • הייצור המצרפי

  • צמיחה כלכלית

  • הצריכה והחיסכון הפרטיים

  • השקעה וחיסכון

  • כסף


1להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏?20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130