קורס 10790 - המשפט המנהלי של ישראל | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10790 - המשפט המנהלי של ישראל

כניסה למשתמשים 24/04/2024 ט"ז ניסן תשפ"ד

10790 - המשפט המנהלי של ישראל

10790 - המשפט המנהלי של ישראל

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' דפנה ברק-ארז

יועצים: פרופ' אריאל בנדור, פרופ' יורם רבין, פרופ' מיכל טמיר, ד"ר אור קרסין

מטרות הקורס

  • להכיר את המדינה המינהלית המודרנית ואת פעולתן של רשויות השלטון במדינת ישראל

  • ללמוד את העקרונות המשפטיים החלים על פעולותיהן של רשויות השלטון

  • להכיר את דרכי הביקורת על פעולותיהן של הרשויות, לרבות המצבים שבהם בתי המשפט מתערבים בהחלטותיהן

  • לפתח יכולת לנתח ולבקר סוגיות עקרוניות בפעילותן של רשויות השלטון בישראל

נושאי הלימוד

  • מאפייני פעילותה של המדינה המודרנית, חלוקת הסמכויות בה והקשר בין הרשויות לבין הגורמים הכפופים להחלטותיהן

  • הכללים החלים על הפעלת הסמכות המינהלית

  • הכללים החלים על ההליך המינהלי

  • הכללים החלים על הפעלת שיקול הדעת המינהלי

  • דרכי הביקורת על פעולותיהן של רשויות השלטון

חומרי הלימוד

ספר מקורי המקיף את חומרי הלימוד, וכן קטעים מתוך חוקים, פסקי דין ומאמרים רלוונטיים

 

לדף הקורס באתר האוני' הפתוחה - לחצו כאן. 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130