קורס בוררות כהלכה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

בוררות כהלכה

כניסה למשתמשים 23/07/2024 י"ז תמוז תשפ"ד

בוררות כהלכה

בוררות כהלכה

 

הכשרת בוררים כהלכה
המתמחים בממונות ובתחום המשפחה

 

הגדרה

בוררות הוא תהליך משפט קצר יותר מאשר דיון בבית דין, או לחילופין בית המשפט. ע"פ החוק האזרחי, הבורר גם פטור מרוב דיני הראיות והליכי המשפט הרגילים (אא"כ נקבע ע"י בקשת השופט – אחרת). מטרת הבורר היא להגיע לחקר הדין והאמת במהירות האפשרית ולחסוך מהצדדים את כל התהליך המשפטי הארוך והמסורבל המקובל בבתי במשפט בישראל וזאת ע"פ חוש הצדק וההיגיון.החלטה של בורר היא החלטה סופית ואינה ניתנת לערעור באף ערכאה משפטית אחרת, מלבד למקרים מיוחדים. ברגע שנעשה "קנין" עם הבורר על מינויו לבורר – הכרעתו מחייבת. ע"פ החוק האזרחי דבר זה צריך להיות גם בכתב ובחתימת הצדדים. בתחילת תהליך הבוררות הצדדים חותמים על שטר בוררות או הסכם בוררות (ע"פ חוק הבוררים תשכ"ח 1968 ) תוך כדי קביעת הסכם סמכויות הבורר וכללי הדיון והמשך ההליך בהסכם. לכתב מינוי בוררות – אין צריך עדים.

בורר יכול להיות כל אדם עם רקע משפטי מינימלי ובלבד שהוא מבין ויודע לברור בין טענות וטביעות הצדדים, וע"פ ההלכה, אף אם אינו יודע דיני תורה, ואף שהוא בקי מעט בלבד בהוויות העולם, מ"מ כאשר הוא מקובל על שני הצדדים - הבוררות תופסת.  הבוררות יכולה להיות בכל סכסוך מכל תחום שהוא בין שני צדדים או יותר. לאחר ששמע הבורר את הצדדים, ושקל הכל בדעתו,  עליו להוציא החלטה, או פסק דין בנושא, המחייב את הצדדים. זהו פסק דין לכל דבר ועניין, וניתן להשתמש בו לאחר אשרור שופט בית המשפט המוסמך לאותו ענין, בהוצאה לפועל, או בכל רשות מתאימה אחרת .לבורר יש סמכות להוציא צווים ועיקולים כמקובל בבתי במשפט.

יתרונות הבוררות

א.קבלת תאריך לדיון ראשון בבתי הדין או המשפט נמשכת לעיתים זמן רב, כמו כן גם תהליך הדיון והזמן העובר בין דיון אחד לשני.

ב. הדיין או השופט, עובד לפי הכללים המנחים אותו, בכפוף לדיונים רבים אחרים, באופן שלצדדים נשארת לפעמים תחושה שדבריהם לא נשמעו מספיק, או כיוצ"ב. אצל בורר – הגישה היא אישית, והצדדים מרגישים טוב יותר.

ג.פסק דינו של הבורר הוא סופי וניתן להשתמש בו מיידית בהוצאה לפועל. פסק דין של בתי המשפט אינו סופי, נתון לערעור, מה שמשהה את ההוצאה לפועל. פעמים רבות, בפרט כאשר מדובר עם בעל דין הנראה קשה, והנושא עצמו אינו מסובך, כעדיף לעבוד בדרך קצרה זו.

ד. בבתי משפט אזרחיים, שלא כבבתי הדין הרבניים, הדיונים פתוחים בפני הקהל הרחב, דבר שאינו נעים ומפריע לצנעת הפרט. בבוררות, לעומת זאת, הכל נעשה סביב שולחן בצורה נינוחה, תוך שמירה על פרטיות, דבר התורם פעמים רבות להגיע להסכמה או לפשרה.

מטרות התכנית

להכשיר בוררים מוסמכים שיפעלו ע"פ חוק בוררות תשכ"ח 1968. וזאת על מנת:

א. להקל על בתי הדין הרבניים בנושאים הניתנים לסיוע ולפתרון ע"י בורר.

ב. להעמיד בפני בתי הדין הרבניים אפשרות להפנות לבוררים מקצועיים שהוכשרו במיוחד בנושא המעמד האישי .

ג. לסייע לזוגות ומשפחות לפתור בעיות בטרם הגיעם אל בית הדין או בית המשפט. 

נושאי לימוד עיקריים:

א. יסודות הבוררות

ב. ניהול הבוררות והסיוע של בית המשפט

ג.פסק הבוררות 

ד.שיטת המשפט האזרחי בישראל 

ה. היבטים הלכתיים בבוררות

מרצים מובילים:

עו"ד וטו"ר צבי גלר

הרה"ג עובדיה פרץ שליט"א 

הקורס כולל 9 מפגשים. אחת לשבוע.

תעודה: למסיימי הקורס בהצלחה תינתן תעודה ע"י ביה"ד ובית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" 

לפרטים נוספים והרשמה : 02-6321604  rishum@ynrcollege.org

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130