קורס יועצים בכירים (Supervision) | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

יועצים בכירים (Supervision)

כניסה למשתמשים 22/06/2024 ט"ז סיון תשפ"ד

יועצים בכירים (Supervision)

יועצים בכירים (Supervision)

 

הקדמה

מאז הקמת המכון הישראלי ללימודי נישואין ומשפחה הוכשרו למעלה מ-300 גברים ונשים לתפקידים מקצועיים בתחומי הייעוץ בנישואין ובמשפחה. רבים הקימו מסגרות לעבודה מקצועית ועצמאית התואמת את הכשרתם.

מסקרים שערכנו לאחרונה עם מדגם מייצג מבוגרי המכון, עולה, כמצופה, כי רבים זקוקים להמשיך ולקבל הדרכה (Supervision) מקצועית על עבודתם, מעבר להכשרתם במכון י.נ.ר.

הקורס הנוכחי נועד לענות על הצורך בהכשרתם של מדריכים ומדריכות מקצועיים שימלאו את הדרישה המוגברת למתן הדרכה לבוגרי המכון.

מטרת הקורס

זהו קורס ייעודי בהתמחות פראקטית ליועצי נישואין ומשפחה מוסמכים M.F.C מטרתו העיקרית היא להכשיר יועצי נישואין ומשפחה מנוסים לתפקידי הדרכה (Supervision) מקצועית, בתחומי הנחייה וייעוץ בנישואין.

מסגרת הלימוד

משתתפי הקורס ידרשו להעביר 3 מפגשי טיפול עם זוגות בחדר הטיפולים בינר. בטיפולים אלו יצפו כל חברי הקבוצה. לאחר כל פגישת טיפול יקבלו המטפלים הדרכה על ידי משתתפי הקבוצה כאשר בכל פעם אחריות מתן ההדרכה תמסר לאחד מהמשתתפים. הטיפול ימשך לאחר שלושת המפגשים בינ"ר במסגרת הפרטית של המטפל אשר ימשיך לקבל הדרכה בקבוצה. משתתפי הקבוצה יערכו דיון ויתנו משוב על ההדרכה הניתנת למטפלים כאשר מרכז ההכשרה יפקח על תהליך זה. הרכז יתן הדרכה על ההדרכה הניתנת על ידי משתתפי הקורס לפגישות הטיפוליות שיוגשו להדרכה.

הקורס יכלול גם 4 שיעורים פרונטליים שיועברו על ידי רכז התכנית בהם יועברו נושאים מהותיים ומרכזיים הקשורים במגמות שונות בהדרכה,תהליכי ההדרכה, והקשר בין מדריך למקבל ההדרכה.

קהל היעד

  • יועצי נישואין ומשפחה מוסמכים
  • בעלי ותק מקצועי של 5 שנים לפחות
  • חברות באיגוד י.נ.ר ברצף של 3 שנים לפחות
  • בעלי תואר ראשון ומעלה בתחום רלבנטי:פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית חינוך, ייעוץ חינוכי, וכדומה.

המבקשים להיות מועמדים להשתתפות בתכנית ידרשו להצגת 5 תיקי ייעוץ כתובים כאשר כל תיק מתעד לפחות 10 פגישות. התיקים יוגשו ללא שמות המטופלים או כל פריט מזהה אחר ותוך שמירה קפדנית על כללי האתיקה, על מנת להעלותם לאתר לעיון משתתפי הקבוצה.

דרישות הקורס

  • השתתפות מלאה בפגישות הקבוצה
  • כתיבת דוחו"ת טיפוליים לצורך הצגתם לחברי הקבוצה\
  • כל משתתף יידרש להציג 5 מפגשי טיפול בכיתה
  • השתתפות בסדנאות של רכז הקורס

תעודה

  • לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה המעידה על נושאה כי עבר קורס להכשרת מדריכים ל"מנחה נישואין ומשפחה"
  • הבוגרים יופיעו ברשימות אנשי המקצוע של י.נ.ר כמדריכים - סופרוייזרים ויומלצו לבוגרי מכון י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה כמספקי הדרכה פרטנית.

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130