קורס כתיבה אקדמית | מרכז י.נ.ר
מרכז י.נ.ר

הדרכה לכתיבה אקדמית

כניסה למשתמשים 15/08/2022 י"ח אב תשפ"ב

הדרכה לכתיבה אקדמית

כתיבה אקדמית

מבוא

מיומנויות בכתיבה אקדמית כרוכות ביכולת של הלומדים למצות ולבטא את הידע שלהם בתחום הנחקר באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות הנהוגות במוסדות להשכלה גבוהה. 

בין הנורמות: ניתוח ודיון מעמיקים וביקורתיים, דיוק בהצגת הנתונים/ממצאים, מחקר בהתאם למתודות אקדמיות, ייחוס קפדני של תכנים לכותביהם, כללי רישום ומתכונת מחייבים, כתיבה בסגנון אקדמי (כתיבה אקדמית) ועוד. 

 

מטרות הקורס

המטרה העיקרית של הקורס היא להעניק ולפתח כלים בכתיבה אקדמית לתלמידים המעוניינים להגיש עבודת מחקר לתואר ראשון.

מטרות נוספות:

להעניק ידע בסיסי בכתיבה אקדמית.

להעמיק הבנה במושגי יסוד בכתיבה אקדמית.

להכיר מתודות מחקר אקדמי (מחקר עיוני/סקר ספרות, מחקר איכותני, מחקר כמותי).

להתנסות בניסוח נושא, מטרות ושאלות מחקר.

 

נושאים מרכזיים:

מבנה טיפוסי של עבודה סמינריונית.

תרשים זרימה להכנת עבודה סמינריונית.

איתור מקורות (מאמרים, ספרים), ארגונם והשימוש המושכל בהם.

טכניקות סקירת ספרות/רקע תיאורטי.

כתיבת המבוא, תקציר, דיון וסיכום.

מיקוד העבודה: ניסוח נושא, מטרות ושאלות מחקר.

דגשים לאזכור מקורות על פי כללי ה- APA.

 

מטלות:

ניסוח נושא ופירוק הנושא למרכיביו (ראשי פרקים).

הגשת מטלה מסכמת.

 

פירוט נושאי הלימוד:

מפגש 1: תיאום ציפיות, מושגי יסוד בכתיבה אקדמית, משותף וייחודי למתודות המחקר.

מפגש 2: מבנה טיפוסי של עבודה סמינריונית, ביסוס העבודה על מקורות, הכרת סוגי מאמרים, כלים לקריאה מהירה של מאמר מחקרי, איך לקרוא ולסכם מאמר, אבחנה בין סוגי ספרים, קריאה מהירה של ספרים.

מפגש 3: איך לבצע מידענות אקדמית, ניהול ממצאי החיפוש, איך ואיפה מוצאים שאלונים, פירוק נושא למרכיביו (הסבר והכנת מטלת כתיבה) טכניקות סקירת ספרות, כתיבת המבוא, תקציר, דיון וסיכום.

מפגש 4: הצגת ראשי פרקים (בקבוצות + משוב) + דיון/דגשים, תרשים זרימה של הכנת עבודה סמינריונית וקשיים אופייניים בתהליך, תוכן העניינים, שאלות (חזרה/הבהרה).

מפגש 5: איך מארגנים ומנהלים את החומר, דגשים לגבי כללי אזכור מקורות על פי ה- APA, מדריך ראיון, שאלון, ספרות עזר תומכת הכנת עבודה מחקרית.

מפגש 6: כלי עזר לבחירת נושא בעבודה עיונית, תרגול ניסוח נושא ומטרת המחקר, תרגול ניסוח שאלות והשערות מחקר, כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית, כללים לכתיבת הטיעונים/רעיונות/עובדות. קבלת מטלת כתיבה לתרגול מסכם.

מפגש 7: הצגת מטלת הסיכום (יוצגו מספר מטלות שהתלמידים הכינו ויינתן להן משוב בכיתה), שאלות וחזרה. סיכום הקורס.

* ייתכנו שינויים והתאמות במהלך הקורס בהתאם לתחומי העניין של התלמידים.

 

אופן הלימוד

השיעורים יועברו בשילוב של ידע תאורטי ופן מעשי מובהק וילוו בתרגולים תוך התמקדות בעבודה עצמית ובתרגול של הנושאים הנלמדים.

במהלך הקורס ילוו את התלמידים מדריכים לכתיבה אקדמית שיסייעו לתלמידים במהלך התרגול.

את הקורס ילווה פורום המיועד לתלמידי הקורס לצורך החלפת מידע וקבלת מענה מקצועי ממנחה/ממרכז (טל – לפי מה שתחליטו לנסח כאן) הקורס.

 

מנחה הקורס:

גדי בר און M.A , מנהל גאמא כתיבה אקדמית.

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

תעודות לדוגמה

התעודה לדוגמא בלבד ואין במצג זה התחייבות לקבלתה בסיום הלימודים. פרטי התעודה עשויים להתעדכן בהתאם לפרטי תכנית הלימודים.

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130