קורס כתיבה אקדמית | מרכז י.נ.ר
מרכז י.נ.ר

הדרכה לכתיבה אקדמית

כניסה למשתמשים 23/07/2024 י"ז תמוז תשפ"ד

הדרכה לכתיבה אקדמית (לימודים מתוקשבים)

כתיבה אקדמית

מבוא

מיומנויות בכתיבה אקדמית כרוכות ביכולת של הלומדים למצות ולבטא את הידע שלהם בתחום הנחקר באופן מושכל, ביקורתי ומעמיק לאור מטרות ונורמות אקדמיות הנהוגות במוסדות להשכלה גבוהה.

בין הנורמות: ניתוח ודיון מעמיקים וביקורתיים, כתיבה אינטגרטיבית (מיזוג מקורות באופן ביקורתי) ולוגית, מחקר בהתאם למתודות אקדמיות, ייחוס קפדני של תכנים לכותביהם, כללי רישום ומתכונת מחייבים, כתיבה בסגנון אקדמי (כתיבה אקדמית) ועוד.

 

מטרות הקורס

המטרה העיקרית של הקורס היא להעניק ולפתח כלים בכתיבה אקדמית לתלמידים המעוניינים להגיש לתואר ראשון עבודת מחקר (עבודה סמינריונית) במתודה עיונית.

 

מטרות נוספות:

להעניק ידע בסיסי בכתיבה אקדמית.

להעמיק הבנה במושגי יסוד בכתיבה אקדמית.

להכיר מתודות מחקר אקדמי (מחקר עיוני/סקר ספרות, מחקר איכותני, מחקר כמותי, מחקר משולב).

להכיר ולהבין משמעויות  של ניסוח נושא, מטרות ושאלות מחקר.

 

נושאים מרכזיים:

מבנה טיפוסי של עבודה סמינריונית עיונית.

תרשים זרימה להכנת עבודה סמינריונית עיונית.

איתור מקורות (מאמרים, ספרים), ארגונם והשימוש המושכל בהם.

טכניקות כתיבת סקירת ספרות/רקע תיאורטי.

דגשים לכתיבת המבוא, תקציר, דיון וסיכום.

מיקוד העבודה: ניסוח נושא, מטרות ושאלות מחקר.

דגשים לאזכור מקורות ולציטוטים על פי כללי ה- APA.

דגשים לשימוש בהערות שוליים ונספחים.

 

פירוט נושאי הלימוד:

 

נושא מס' 1: מהו מחקר אקדמי, סוגי המחקר האקדמי (שיטות מחקר)

נושא מס' 2: מהי כתיבה אקדמית

נושא מס' 3: מבנה עבודה סמינריונית עיונית

נושא מס' 4: שיקולים בבחירת נושא

נושא מס' 5: ניסוח נושא והשלכות הניסוח

נושא מס' 6: מטרת המחקר ושאל(ו)ת המחקר

נושא מס' 7: מבוא

נושא מס' 8: סקירת ספרות

נושא מס' 9: דיון

נושא מס' 10: סיכום

נושא מס' 11: תקציר

נושא מס' 12: סוגי מקורות

נושא מס' 13: איך ואיפה למצוא מקורות

נושא מס' 14: איך לקרוא מהר ספרים ומאמרים ואיך לסכם את הקריאה

נושא מס' 15: איך מארגנים ומנהלים את החומר במחשב / בלי מחשב

נושא מס' 16: אזכורים, ציטוטים, הערות שוליים, נספחים

נושא מס' 17: כללי אזכור ורישום מקורות על פי כללי ה- APA

נושא מס' 18: דוגמה של עבודה

נושא מס' 19: איך לנהל את תהליך הכנת העבודה (תרשים זרימה)

 

אופן הלימוד

השיעורים יועברו כהרצאה מוקלטת בזום.

מנחה הקורס:

גדי בר און M.A  מנהל גאמא כתיבה אקדמית.

עלות הקורס: 1500 ש"ח.

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

תעודות לדוגמה

התעודה לדוגמא בלבד ואין במצג זה התחייבות לקבלתה בסיום הלימודים. פרטי התעודה עשויים להתעדכן בהתאם לפרטי תכנית הלימודים.

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130