מרכז י.נ.ר

איסור והיתר

כניסה למשתמשים

איסור והיתר

לימודי איסור והתר

הלכות תערובות

הלכות בישול עכו"ם: קי"ב,קי"ג


הלכות כלים: ק"כ-קכ"א

הלכות בשר וחלב, הלכות מליחה.


רכז התכנית: הרה"ג חיים וידאל

 


 

 

הסבר על הקורס

מרצים

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130