קורס ייעוץ ארגוני | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

ייעוץ ארגוני

כניסה למשתמשים 15/07/2024 ט' תמוז תשפ"ד
בחסות אקדמית של ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז ללימודים אקדמיים (מל"א)

ייעוץ ארגוני

בחסות אקדמית של ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז ללימודים אקדמיים (מל"א)
ייעוץ ארגוני

 

בחסות אקדמית של ביה"ס לפסיכולוגיה ,המרכז ללימודים אקדמיים (מל"א)

250 שעות לימוד, תכנית חד שנתית

 

מבוא

ייעוץ ארגוני עוסק בניתוח תהליכי הליבה בארגון. היועץ הארגוני מזהה, מאבחן ומגדיר את התהליכים המרכזיים המתרחשים בארגון. תהליכים יוצרי ערך שהנם קריטיים לפעילותו האופטימלית של הארגון. באמצעות זיהוי תהליכי הליבה (תהליכים יוצרי ערך) ותפקידי הליבה הנגזרים מהם (תפקידים המשרתים את התהליך), יש בידי הארגון את היכולת להקים תשתית ארגונית שתתמוך באסטרטגיה העסקית שלו ותאפשר, ע"י מיצוי הפוטנציאל הגלום בכוח האדם הקיים, מימוש יעדים  והגדלת הרווחיות.

ניתוח תהליכי הליבה מגדיר למעשה לארגון מהם התהליכים המרכזיים והמשניים בעבודתו. מתוך כך, מוגדרים גם המבנים והפונקציות המרכזיות והמשניות בארגון. למעשה, הגדרת תהליך כתהליך ליבה מגדירה אותו כחיוני והכרחי לקיומו של הארגון ולתפקודו האופטימלי. להגדרת תהליכי הליבה הללו קיימים מספר היבטים יישומיים:

א. הגדרת המבנה הארגוני האופטימלי.

ב. זיהוי אופן זרימת המידע בכל שלב ובארגון בכללותו.

ג. זיהוי תהליכים חסרים במבנה הקיים.

ד. זיהוי שלבים בהם לא קיימת אחריות ברורה.

ה. זיהוי תהליכים מיותרים במבנה הקיים.

תכולת עבודת ייעוץ ארגוני : ייעוץ לפתוח ארגוני, הינו תהליך מתוכנן ומובנה, שפועל בשלוש רמות -  הארגון, הקבוצה הפרט. תהליך זה נועד לשפר את האפקטיביות והיעילות של הארגונים ושל עובדיהם באמצעות אבחון ארגוני, תכנון ארגוני, שינוי ארגוני, בחינה והערכה. יעוץ ארגוני מהווה מהלך של התערבות שיטתית המכוונת לשנות מאפיינים ארגוניים – מבנים, תפקודיים, התנהגותיים ותרבותיים. הייעוץ הארגוני הוא מהלך של התערבות שמזהה קשיים בתפקוד או במבנה הארגון. בודק איך האנשים פועלים בתוך הארגון. לכל ארגון יש תרבות ארגונית וזה דבר שצריך לקחת  בחשבון והוא משפיע על כל מה שקורה בארגון וקשה מאד לשנותו.

מרכיבי הפיתוח הארגוני – Organization  Diagnosis מופיעים  במודל המוצג להלן:

?א. אבחון - תהליך בדיקה וחקירה המיועד לזהות בעיות בארגון (ליקויים תפקודיים, כשלים בבצוע משימות, מתחים וסכסוכים שונים) ואת הגורמים להם.

ב. תכנון ארגוני – עיצוב תכנית ההתערבות הנדרשת לטיפול בבעיות הארגון ושיפור מצבו. התכנון כרוך בהדברות עם ההנהלה, עם מנהלי היחידות ועם העובדים כדי לעצב תכנית התערבות מתאימה ומוסכמת. התכנון לא נעשה בוואקום.

ג. שינוי ארגוני – תהליך היישום של תכנית התערבות המוצעת. תהליך השינוי כולל שלבי מעבר מהמצב הקיים למצב חדש על פי אבני דרך ולוחות זמנים, שנקבעו ועריכת התאמות ושיפורים בתכנית בהתאם לתנאים. תכנית שינוי יכולה לעבור מספר גרסאות על פי נושאים, שעולים כתגובה לתכנית.

ד. בחינה והערכה – תהליך מדידה ובקרה של השינויים, שהתרחשו בארגון והערכה של תוצאות השינוי במונחים של ביצועים ארגוניים. הסקת מסקנות והמלצות. כיוון ששנוי הוא מצב מתמשך ומורכב ויש בו משתנים וגורמים, שמשפיעים עליו יש ללוותו במדידה ובקרה של השינוי במדדים של ביצועים ארגוניים (אפקטיביות ויעילות).

היועץ הארגוני מציע למעשה ראיה חדשה להתייחסות לתהליכי עבודה בארגון. ראיה שמתעלמת מהמבנה הארגוני הקיים (היררכית התפקידים) ומתמקד באפיון התהליכים יוצרי הערך בארגון. תהליכים שחותכים את המבנה הארגוני לאורכו ולרוחבו ושהנם חיוניים לקיום הארגון ולעמידתו ביעדים שהציב לעצמו. כך מתקבלת תמונה ארגונית חדשה אשר מבטאת נאמנה את פעילות הארגון ותוצריו.

מתוך תהליכי הליבה הללו מזוהים ומאופיינים תפקידי הליבה – הפונקציות הקריטיות שמשרתות את התהליכים יוצרי הערך. מכלול תפקידי הליבה מרוכז לכדי ספר תפקידי הליבה, שמהווה למעשה גוף מידע שמאפשר לארגון לקבל החלטות בכל הנוגע לניהול המשאב האנושי בארגון, ולהתאמת כוח האדם כך שיענה באופן האופטימלי על צרכי הארגון, ויסייע בהשגת מטרותיו האסטרטגיות תוך שיפור מירבי בתפוקות וברווחים.

לצורך התערבות ייעוצית מוצלחת, נדרש ידע תיאורטי רחב היקף אודות התופעה הארגונית, הבנת טיבה ומהותה, הגורמים המשפיעים עליה ודרכי השפעתה על הסביבה. הידע התיאורטי מהווה תשתית לפרקטיקה. על כן, תכנית הלימודים שמה דגש על שילוב ההיבטים התיאורטיים והפרקטיים, על מנת לאפשר לבוגרים ליישם את הידע הנרכש ולהשתלב בתחום בעבודה מעשית.

מטרות התכנית

 • להקנות למשתתפים ידע עיוני רחב היקף אודות מהותה ומאפייניה של התופעה הארגונית
 • להקנות ידע וכלים לביצוע התערבות ייעוצית
 • לאפשר למשתתפים לרכוש מיומנויות בין אישיות המסייעות לתהליכי הייעוץ

תהליך הלמידה

שיטות ההוראה נועדו לאפשר ללומדים להכיר את החומר הלימודי וליישם את הנלמד בתרגול וסדנאות כיתתיות.  יושם דגש על: 1. פיתוח תוכניות הדרכה  פנים ארגוניות 2. רכישת כלים ומיומנויות ייעוציים. תהליך הלמידה מחייב למידה עצמית הכוללת קריאת ספרות מקצועית וחומרי עזר והעשרה, תרגול, ולמידה מתוקשבת שתיעשה דרך אתר י.נ.ר

השיעורים יועברו בשילוב מגוון שיטות הוראה וביניהן: הרצאות פרונטליות, סדנאות, שאלונים, סימולציות ומשחקי תפקידים.

משך וזמן הלימודים

הלימודים הם בהיקף של 250 שעות אקדמיות (שנת לימודים אחת), אחת לשבוע בשעות הערב.

מטלות התכנית

 • נוכחות של 80% לפחות במפגשי התכנית
 • הגשת תרגילים ומטלות
 • למידה מתוקשבת באתר י.נ.ר
 • קריאת חובה
 • הגשת דו"ח פראקטיקום

נושאי הלימוד:

 • גישות לייעוץ ארגוני
 • יחסי גומלין בין הסביבה לארגון
 • מבנים ארגוניים
 • יחסי גומלין בין הסביבה לארגון
 • מבנים ארגוניים
 • סמכות, שליטה וכוח בארגון
 • פוליטיקה ארגונית
 • פיתוח מנהיגות אפקטיבית
 • תרבות ארגונית
 • אסטרטגיה ארגונית
 • התייחסות לפרט בארגון: פיתוח מוטיבציה, תגמול והערכה
 • ניהול זמן
 • מיומנויות ניהול משא ומתן והתמודדות עם קונפליקטים
 • פיתוח ושיפור יכולות תקשורת
 • קבוצות ותהליכים קבוצתיים
 • גישות ומודלים לאבחון ארגוני
 • שינויים: התמודדות, תכנון והטמעה
 • ביצוע התערבות ארגונית
 • פיתוח תכניות עבודה בארגון
 • למידה ארגונית
 • אתיקה בעבודת הייעוץ

 

תעודה

למסיימי הקורס בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה.

לפרטים נוספים: 02-6321620 

rishum@ynrcollege.org

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130