קורס רשמי נישואין | מרכז ינר
מרכז י.נ.ר

רשמי נישואין

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

רשמי נישואין

קורס רשמי נישואין | מרכז ינר

 

מבוא

רישום הנישואין הוא תפקיד טכני כביכול אך בחובו טמונה אחריות רבה מצד הרושם לרישום נכון לפי ההלכה היהודית, עד כי רישום לא נכון יכול להביא לתקלות חמורות מאוד.
המציאות מלמדת כי רשמי נישואין נתקלים היום, יותר מבעבר, בסוגיות לא פשוטות של מעמד הבאים להינשא כדמו"י ועליהם לדעת את תפקידם כהלכה.


מטרת התכנית

התכנית תכשיר את משתתפיה בנושאים ההלכתיים לרישום נישואין, תוך הבנת המשמעות של ההלכה בתחום. כמו כן תעניק התכנית ידע רחב היקף ועדכני בתחום המשפטי תוך הבנת הסמכויות שמקנה החוק לרשמי הנישואין.
זאת במטרה להכשיר רשמי נישואין יראי שמיים ברמה תורנית גבוהה העושים מלאכתם מתוך ידע הלכתי ומקצועי ומתוך הכרה באחריות וחשיבות הנושא. רשמי הנישואין שיעמדו בהצלחה בדרישות התכנית, יומלצו על ידי "שערי הלכה ומשפט" למשרד הדתות לצורך עיסוק מעשי בתחום תוך הצבת קריטריונים מתאימים שימנעו מזרמים שאינם נמנים על הזרם האורתודוקסי לשמש בתחום.
חומרי הלימודי יתעדכנו מעת לעת ולבוגרי התכנית יוצע להשתתף בימי עיון בתחום על מנת להתחדש ולהתעדכן בנושא.


קהל היעד:

מורשים לסדר חו"ק מטעם הרבנות.
רבנים בעלי סמיכה לרבנות מהרבנות הראשית לישראל.
העוסקים בתחום כרשמי נישואין במועצות הדתיות שאינם בעלי סמיכה לרבנות.

 

נושאי הלימוד

תכנית הלימודים לפי דרישת הנהלת בתי הדין הרבניים למבחן רשמי נישואין:

*הסימנים המודגשים נלמדים במסגרת לימודי חופה וקידושין.

אבן העזר
הלכות אישות: הרה"ג אליהו אלחרר, רב העיר מודיעין
סימנים: א*. ב*. ג. ד*. ה. ו*. ז. ח. ט*. י. יא. יב. יז. יד. טו. טז.
הלכות קידושין: הרה"ג אליהו בר שלום, מח"ס "משפט הכתובה"
כו*. כז*. כח. כט*. ל. לא. לב. לג. לד*. מב*. מד. נה* (רק סעיף א). סא*. סב*. סג. סד*.

חושן משפט
הלכות עדות: הרה"ג אליהו בר שלום
כח. לג*. לד*. לה. לז.
רשימת הסימנים הנ"ל כוללת גם את הפתחי תשובה.

לימודי חוק ומשפט:
א. תקנות הנחיות בירור יהדות, התש"ע- 20
ג. חוק גיל הנישואין, תש"י-1950
ב. חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980
ג. פס"ד רבניים מפורסמים

הנושאים הנלמדים יכללו ידע הלכתי, מקצועי ופראקטי לצורך הבנת ויישום החומר הנלמד.
הלימודים יכשירו את המשתתפים לבחינות המתקיימות ברבנות הראשית לישראל.


משך הלימודים


לבוגרי קורס סידור חופה וקידושין:
הקורס יתקיים במשך 18 מפגשים, כל מפגש 6 שעות לימוד.
עלות: 2900 ₪.

למי שלא למד קורס חופה וקידושין:
הקורס יתקיים במשך 33 מפגשים, כל מפגש 6 שעות לימוד:
15 מפגשים – סידור חופה וקידושין
18 מפגשים – רשמי נישואין
עלות: 5200 ₪.

פרופיל קורס

קורס השלמה והמשך לבוגרי קורס חופה וקידושין
ניתן לקחת גם את הקורס כקורס בפני עצמו ללא לימוד חופה וקידושין, אך חשוב להבהיר שהבחינות מתקיימות על הסימנים הנלמדים במסגרת קורס חופה וקידושין ובמסגרת רשמי נישויאן.

מבנה הקורס
18 מפגשים אחת לשבוע. בין 16:00 ל-21:00.
סה"כ :108 ש"ל
חלק א'- הכנה לבחינות ברבנות הראשית לישראל
חלק ב'- ידע פראקטי ומעשי

מטרת הקורס
לימוד  הנושאים ההלכתיים לרישום נישואין תוך לימוד של ידע רחב היקף ועדכני בתחום המשפטי תוך הבנת הסמכויות שמקנה החוק לרשמי הנישואין.

רשמי הנישואין שיעמדו בהצלחה בדרישות התכנית, יומלצו על ידי "שערי הלכה ומשפט" למשרד הדתות לצורך עיסוק מעשי בתחום.


קהל יעד:
מורשים לסדר חו"ק מטעם הרבנות.
רבנים בעלי סמיכה לרבנות מהרבנות הראשית לישראל.
העוסקים בתחום כרשמי נישואין במועצות הדתיות שאינם בעלי סמיכה לרבנות.

תעודה:
בסיום הקורס יתקיים מבחן הלכתי המקיף את ההלכות הנלמדות.
למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם שבית ההוראה שערי הלכה ומשפט בראשות הרה"ג אלחן פרץ ובנשיאות הגרח"פ שיינברג שליט"א.

סגל הוראה:
הרה"ג אליהו בר שלום, ראש כולל לדיינים "משפטי החיים" ודומו"צ רמות שלמה, ירושלים
הרה"ג אליהו אלחרר, רב העיר מודיעין
עו"ד, טו"ר, הרב דוד ניסני

הנושאים הנלמדים יכללו ידע הלכתי, מקצועי ופראקטי לצורך הבנת ויישום החומר הנלמד.
הלימודים יכשירו את המשתתפים לבחינות המתקיימות ברבנות הראשית לישראל.


משך הלימודים ועלויות:
הקורס יתקיים בימי שני בין השעות 16.00-21.00 (המשך של חו"ק)
עלות: 2900 ₪. 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130