קורס טוענות בית דין-תקנות הדיון | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

טוענות בית דין-תקנות הדיון

כניסה למשתמשים 20/04/2024 י"ב ניסן תשפ"ד

טוענות בית דין-תקנות הדיון

באישור בית הדין הרבני הגדול, ירושלים
טוענות בית דין-תקנות הדיון

 

תקנות הדיון וחלקים חוקתיים:


 חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג - 3591
 
חוק הדיינים, התשט"ו - 5591
 
תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), התש"ן - 0991
 
תקנות הדיינים (אגרות), תשי"ז - 7591
 
חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז - 6591
 
חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה), התשכ"ה - 5691
 
פקודת בזיון בית משפט, סעיפים 6 - 7
 
חוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל"ג - 3791
 
חוק בתי דין רבניים(קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה - 5991
 
תקנות בתי דין רבניים(קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ט - 9991
 
תקנות הטוענים הרבניים, התשס"א - 1002
 
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו - 6891
 
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991
 
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי בתידין רבניים), התשנ"ט- 9991
 
כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), התשס"ג- 3002
 
חוק מידע גנטי, התשס"א- 0002, פרק א' ופרק ה1
 

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130