קורס עקרונות הייעוץ הפרטני | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

עקרונות הייעוץ הפרטני

כניסה למשתמשים 20/04/2024 י"ב ניסן תשפ"ד

עקרונות הייעוץ הפרטני

עקרונות הייעוץ הפרטני
עקרונות הייעוץ הפרטני

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130