קורס פסיכותרפיה בגישה יהודית | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

פסיכותרפיה בגישה יהודית

כניסה למשתמשים 20/04/2024 י"ב ניסן תשפ"ד

פסיכותרפיה בגישה יהודית

פסיכותרפיה בגישה יהודית

מבוא

התכנית המוצעת מיועדת לאנשי מקצוע בתחומי ההנחיה, ייעוץ וטיפול. התכנית כוללת שתי יחידות לימוד בהן יינתן ידע מקצועי המשלב כלי טיפול מעשיים. יחידת הלימוד הראשונה תיתן סקירה וסתירה לשיטות הטיפול המקובלות, והיחידה השנייה תיתן סקירה וחשיפה לשיטות טיפול הלקוחות מתוך היהדות וספרות חז"ל.

 

תכנית הלימודים

יחידת לימוד 1
גישות חדשות בפסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה
פרופ' יעקב רופא
60 ש"ל

מטרות:

סקירה של התיאוריות והמחקרים בתחום הפסיכופתולוגיה, והצגת גישות חדשות שמנסות להתמודד עם הקשיים של התיאוריות המסורתיות, תוך הדגשה של תיאורית הבחירה הרציונאלית של הנוירוזות.

תוכן הקורס:

הבנת הגורמים המעורבים בהתפתחות ובטיפול בהפרעות נפשיות, תוך סקירה של התיאוריות המסורתיות וגישות חדשות בתחום.

פירוט נושאי הלימוד
• פסיכופתולוגיה: רקע היסטורי והגדרות בסיסיות של הפרעות נפשיות
• הבחנה בין סטיות שונות: נוירוזות לעומת פסיכוזות, וקטגוריות האבחוניות של ה-DSM-IV  וביקורת על החלוקה הקיימת
• סקירה ביקורתית של התיאוריה הפסיכואנליטית תוך התייחסות לתרומה הקלינית של התיאוריה להבנת הפרעות נפשיות והתהליך הטיפולי , והקשיים האמפיריים והתיאורטיים של הגישה
• סקירת הגישות הביולוגיות להסברת פחדים והפרעות פסיכיאטריות מרכזיות, כמו הפרעות אכילה, פאניקה ופסיכוזות. פירוט הקשיים האמפיריים והתיאורטיים.
• פסיכוזות: מאפיינים מרכזיים והגורמים לסכיזופרניה, להפרעה דלוזיונית ולהפרעה בי-פולארית
• שיטות טיפול: סקירה ביקורתית של טיפולים פסיכולוגיים בהפרעות נפשיות שונות
• תיאוריית הבחירה הרציונאלית של הנוירוזות. הסברת התפתחות והטיפול בהפרעות אלה, יתרונות וחסרונות של התיאוריה.

ביבליוגרפיה: (חובה)
פרקים נבחרים מתוך הספרים הבאים:

1. פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים-הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, כרכים א', ב' ו-ג'

2. Butcher, J., Mineka, S., & Hooley, J. M. (2009). Abnormal Psychology.  Boston: Allyn  Bacon.

3.  Rofe, Y. (2000). The rationality of psychological disorders: Psychobizarreness
theory. Boston: Kluwer Academic Publishers. 

 4 . קריאת מספר מאמרים באנגלית: (רשות)

1. Rofe, Y. (2000). The Rationality of Psychological Disorders: Psychobizarreness Theory. New York, NY: Kluwer Academic Publishers.
2. Rofe, Y. (2008). Does repression exit? memory, pathogenic, Unconscious and clinical Evidence. Review of General Psychology, 12(1), 63-85.
3. Rofe,Y.(2010).The rational-choice theory of neurosis: Unawareness and an 
 integrative therapeutic approach.   Journal of Integrative Psychotherapy, 20,
           152-202.
4. Clinical case studies from the following:

• The case of chocolate phobia: Rachman, S. & Seligman, M.E.P. (1976). Unprepared phobias: Be prepared.Behavior and Research Therapy, 14, 333-338.

• The case of obsessive counting: Neal. J. M. (1982). Obsessive-Compulsive Disorder. In Neal J. M. et al. (1982). New-York: Wiley. Pp. 1-16.

• Four case studies: White, R. (1964). The Abnormal Personality. New-York: Ronald. 3th edition. Chapter 2.

 

 יחידת לימוד 2
פסיכותרפיה בגישה יהודית
הרב ארי אברהם סמג'ה
דר' נפתלי פיש
60 ש"ל

מטרות:

חשיפה למקורות ביהדות העוסקים בתורת הנפש תוך הקניית כלים מעשיים לטיפול.

תוכן הקורס:

הקורס יעסוק בחלק התיאורטי והשימושי של תורת הנפש בחז"ל המספקים כלים למודעות העצמית של המטפל וכן בהתייחסות לאחרים בתחומי חינוך, הדרכה, יעוץ וטיפול.

פירוט נושאי הלימוד

הרב ארי אברהם סמג'ה

מבואות תורת הנפש בחז"ל בחשיבות העיסוק בתורת הנפש, במאפייני שפת הנפש ומקורותיה.
תיאוריה של תורת הנפש בחז"ל ראשית במושגים השונים בנפש האדם, תת המודע, שונות הטבעים ותכונות מולדות ונרכשות. 
בחלוקה כללית לסוגי בני אדם השונים בחז"ל מבחינה נפשית ובסוגי הפרט השונים.
תורת המידות בחז"ל: השיטות השונות והשלכותיהן.
גורמים סביבתיים והשפעתם על נפש האדם.
אבחון בחז"ל ושיטותיו השונות.
לימוד משווה בין כמה מהשיטות התיאורטיות והמעשיות העיקריות השונות בפסיכולוגיה לבין ההתייחסות של חז"ל לטיעונים השונים המועלים בכל אחת מהן.

דר' נפתלי פיש

מדיטציה יהודית: יסוד הפסיכולוגיה התורנית: "חביב אדם שנברא בצלם".
מדיטציה ככלי טיפולי: מדיטציה כללית, מודל נחת רוח לצמיחה נפשית ורוחנית.

בבליוגרפיה
למשתפי הקורס תחולק חוברת מקורות

קהל היעד:

יועצים, מנחים ומטפלים בתחום הפרטני, זוגי ומשפחתי.

חובות הקורס:

נוכחות – 80%
הכנה וקריאת קבצי המקורות
הגשת עבודה בה מובעת התייחסות חז"ל לנושאי הקורס או התייחסות ביקורתית לנאמר בקורסים. 
מבחן סיכום.

משך הקורס ועלויות:


24 מפגשים, אחת לשבוע, ימי ה' בין השעות 09.30-13.30 (נשים).

עלות:
6300 לחברי איגוד י.נ.ר תינתן הנחה של 5% מעלות הקורס.

 פרופיל קורס

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע העוסקים בתחומי הטיפול.
מטרת הקורס היא להעניק העשרה מקצועית.
לקורס שתי יחידות לימוד:
שיטת הלימוד אותה מעביר פרופ' רופא, מדריך החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן.
עקרונות השיטה מתמקדים בסתירת הגישות המקובלות ומתן דגש על עיקרון הבחירה שיש לכל אדם באשר הוא.
שיטת הלימוד אותה מעביר בעיקר הרב סמג'ה, דמות תורנית ואקדמית, המתמקדת במתן כלים לעבודה טיפולית מתוך היהדות ומקורות חז"ל.
שילוב שתי יחידות הלימוד מהווים השלמה אחת הכוללת ידע מקצועי המושתת על עקרונות היהדות.
התכנית מיועדת לנשים ותתקיים בימי חמישי בין השעות 09.00-13.00 למשך 24 מפגשים.

 

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130