לימודי הלכות שבת | מרכז י.נ.ר
מרכז י.נ.ר

הלכות שבת

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

הלכות שבת

לימודי הלכות שבת

 

לימודי "הלכות שבת" להלכה ולמעשה

 

מבוא:

"לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא" הינה המגמה הנרצית ומטרת לימוד ההלכה, זוהי שאיפתם של אברכים בני תורה ואף של בעלי בתים העסוקים לפרנסתם אך רוצים לנהל את חייהם על פי הוראות ההלכה המדויקות. אך מעומק המושג וקוצר המשיג וחבילי טרדות הנתונות על צווארי הלומדים אין הדבר עולה בידם כיאות.

אנו בבית המדרש "שערי הלכה ומשפט" בנינו לתועלת ציבור הלומדים תוכנית לימודים מיוחדת אשר בעזרתה ניתן לרכוש בע"ה ידע מקיף ב"הלכות שבת", ממקורות ההלכה בדברי הגמרא והראשונים, דרך פסיקות מרן השו"ע והרמ"א, ועד לפסיקות גדולי זמנינו בשימת דגש על הדברים אשר נתחדשו בזמנינו. כל תלמיד בבית מדרשינו ירכוש ידע נרחב בהלכות שבת אשר ישמש אותו ואת בני ביתו בהנהגותיהם, ומלבד זאת יכשיר ויסייע ללומדים להצליח ולעמוד בכור המבחן המקיף הנערך על ידי הרבנות הראשית וקבלת תעודת הסמכה מטעמם, ומעל הכל לימוד דרך הפסיקה ודימוי מילתא למילתא בשאלות אשר יגיעו לפתחם.

הלימודים כוללים:

הלימודים יתמקדו בעיקר בלימוד סוגיות העיון בהלכות שבת מדברי הגמרא והראשונים, דברי מרן הבית יוסף ופסקיו בשו"ע, הגהות הרמ"א ופסקי גדולי זמנינו.

בכל שיעור יוקדש זמן להנחיות על דרך לימוד סוגיות הבקיאות, מבוא לסימנים, הערות ולימוד כללי.

ממוצע הלימוד השבועי הינו ב' דפי שו"ע צורת הדף.

אופן הלימוד:

השיעורים יימסרו על ידי הרבנים הגאונים:

מורינו הגאון רבי אלחנן פרץ שליט"א, גאב"ד "שערי הלכה ומשפט" רב רמת בית שמש ב' ור"מ ישיבת "רינת התורה", מגדולי תלמידי מרן הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל..

הגאון רבי אייל גיאת שליט"א, דיין ומו"ץ בבית שמש, ור"מ "שערי הלכה ומשפט" בלימודי דיינות ובלימודי "איסור והיתר".

השיעורים יתקיימו בבית המדרש "שערי הלכה ומשפט" אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות 16:00 -20:30 ברחוב בית הדפוס 30 גבעת שאול ירושלים עיה"ק. 

לפרטים ומידע נוסף: 073-2345802

 

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130