מרכז י.נ.ר

משא ומתן

כניסה למשתמשים 28/11/2021 כ"ד כסלו תשפ"ב

משא ומתן

משא ומתן

.

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130