מרכז י.נ.ר

אספקט משפטי ואתיקה

כניסה למשתמשים 09/12/2021 ה' טבת תשפ"ב

אספקט משפטי ואתיקה

אספקט משפטי ואתיקה

.

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130