קורס בניית קונצנזוס וגישור רב צדדי | מרכז ינר
מרכז י.נ.ר

בניית קונצנזוס וגישור רב צדדי

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

בניית קונצנזוס וגישור רב צדדי

קורס בניית קונצנזוס וגישור רב צדדי | מרכז ינר

 

נושאי הקורס:

בניית קונצנזוס – הגדרות, מאפיינים, שלבים בתהליך ואתגרים ייחודיים
תאוריות של קבוצות
תאוריות של יחסים בין-קבוצתיים
הערכת סכסוכים א' – המודל של לארי ססקינד
הערכת סכסוכים ב' – המודל של יוהאן גלטונג
מאפיינים ארגוניים ותרבות ארגונית
עיצוב תהליכים – process design
בניית קונצנזוס - ניתוח מקרה
סימולציה א'
סימולציה ב'
תהליכים שיתופיים
דיאלוג בין זהויות
כשירות תרבותית בארגונים
יישום הסכמים

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130