קורס מבוא למדעי החברה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

מבוא למדעי החברה

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

מבוא למדעי החברה

מבוא למדעי החברה

סוציולוגיה ותיאוריות סוציולוגיות התמקדות בהוגי המודלים של תיאוריות הקונפליקט השונות בחברה , אנתרופולוגיה  חקר התרבות מאפייניי תרבויות שונות , תולדה של תרבות וניתוח תרבותי.

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130