קורס טוענות בית דין-חושן משפט חלק ב | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

טוענות בית דין-חושן משפט חלק ב

כניסה למשתמשים 23/07/2024 י"ז תמוז תשפ"ד

טוענות בית דין-חושן משפט חלק ב

באישור בית הדין הרבני הגדול, ירושלים
טוענות בית דין-חושן משפט חלק ב

מבוא

חושן משפט חלק ב' הינם חלק מתכנית ההכשרה לטוענות בית דין ויישוב סכסוכים.

מסלול הלימודים המוצע הינו הכשרה לנשים בעלות רקע תורני, בוגרות סמינרים, מכלולות ואולפנות מעל גיל המעוניינות לקבל הכשרה מקצועית לצורך ייצוג בבית הדין הרבני.

מטרת התכנית

מטרת תכנית ייחודית זו הינה להכשיר טוענות בית דין ברמה תורנית גבוהה, בעלות ידע בתחום המשפחה היהודית, בתחום המשפט העברי, ניהול משא ומתן ויישוב סכסוכים.

מסלול הלימודים

המסלול המוצע כולל לימודי:

טוענות בית דין: הכנה לבחינות הנערכות בהנהלת בתי הדין הרבניים בישראל.

למוסד קיים אישור להפעלת תכנית על ידי בית הדין הרבני הגדול בירושלים.

הנחיית נישואין ומשפחה: התכנית באישור אגף שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) במשרד החינוך.

ייעוץ נישואין: התכנית בחסות היחידה ללימודי המשך, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן.

יישוב סכסוכים: התכנית כוללת לימודי גישור בסיסי, גישור משפחתי ובוררות כהלכה.

תחומים אלו יעניקו ידע וכלים רבים לטוענות בית הדין שיוכלו לתת פתרונות מעשיים למתדיינים בבתי הדין הרבניים, לחזק את מעמד בתי הדין הרבניים ותא הנישואין והמשפחה.

תכנית הלימודים

לימודי חושן משפט חלק ב' כוללים את הסינים הבאים, בהתאם לדרישות הנהלת בית הדין הרבניים:

עה, פז, קכח, כז

מפרשים לחושן משפט: ש"ך, סמ"ע, פתחי תשובה, נתיבות (חידושים)


תעודות

הלומדות את המסלול במלואו, תהיינה זכאיות לקבלת תעודות מקצוע בתחומים בהם הוכשרו ויהיו זכאיות לגשת לבחינות המתקיימות ברבנות הראשית לישראל, בהתאם לדרישות, כללי ונהלי המרכז והנהלת בתי הדין הרבניים.

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

תעודות לדוגמה

התעודה לדוגמא בלבד ואין במצג זה התחייבות לקבלתה בסיום הלימודים. פרטי התעודה עשויים להתעדכן בהתאם לפרטי תכנית הלימודים.

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130