קורס פסיכולוגיה חיובית | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

פסיכולוגיה חיובית

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

פסיכולוגיה חיובית

פסיכולוגיה חיובית

מטרות התכנית

בחלק הראשון, התכנית תהווה מפגש עם תחומי הפעילות והמחקר של הפסיכולוגיה המודרנית. במהלך הלימודים תיעשה סקירה של ההיסטוריה של התחום תוך סקירת מושגי היסוד שלו בתחומים השונים כמו פסיכולוגיה התפתחותית, למידה, מוטיבציה ורגשות, אישיות, פסיכולוגיה חברתית, ופסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה.
בחלק השני יילמדו המושגים הבסיסיים של הפסיכולוגיה החיובית תוך לימוד הערך הן של תחושות חיוביות, והן של חשיבה חיובית.
באמצעות התרגילים בכיתה ושיעורי בית סטודנטים יעלו את המודעות שלהם באשר למהות של חיים חיוביים לפי הפסיכולוגיה החיובית

קהל היעד

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע המעוניינים להעשיר את הידע והמיומנויות שלהם ולקבל כלים טיפוליים מתחום הפסיכולוגיה החיובית.
בנוסף, התכנית מהווה מכינה עבור תלמידים המעוניינים להשתלב במרכז י.נ.ר ללא רקע אקדמי ו/או מקצועי רלוונטי לתחום הלימוד.

נושאי הלימוד

פסיכולוגיה מהי
טבעה של ההתפתחות
למידה
מוטיבציה וריגוש
תהליכים חברתיים
אישיות  
פסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה:
פסיכולוגיה חיובית מהי
כוחות ומעלות בני האדם
אושר והגברת האושר
הערך של תחושות חיוביות
יחסים חיוביים
צמיחה אישית, חזון אישי
אופטימיות וחוסן נפשי
לקראת חיים חיוביים
          

דרישות התכנית

קריאת חומרי לימוד
תרגול בכיתה שיעורי בית
בחינה לסיום וסיכום.

ספרות

מבוא לפסיכולוגיה, יחידות 1-12, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

Smith E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. &  Bem, D. J. (2003). Atkinson & Hilgard's  Introduction to Psychology, 14th Edition, Thomson, Wadsworth

Seligman, M: (2007) Authentic Happiness, Revised Edition, Nicholas Brealey, UK

 

הערה: יתכנו שינויים ותוספות ברשימת הנושאים או בסדר למידת הנושאים, וברשימת הספרות.

 

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130