קורס פסיכולוגיה בחינוך | מרכז י.נ.ר
מרכז י.נ.ר

10125 - פסיכולוגיה בחינוך

כניסה למשתמשים 25/02/2024 ט"ז אדר תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10125 - פסיכולוגיה בחינוך

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
פסיכולוגיה בחינוך

מטרות הקורס:

הקורס נועד להקנות ללומד ידע והבנה בתהליכים הפסיכלוגיים הקשורים לחינוך וללמידה.

הקורס מבוסס על ספרם של פרופ' אבנר זיו ודר' נעמי זיו, פסיכולוגיה בחינוך במאה ה-21, מקראת מאמרים הכוללת 13 מאמרים הנלווים לפרקי הספר ומדריך למידה שמטרתו לקשר בין הרכיבים השונים בקורס ולאפשר גם התנסות עצמית ותרגול.

קהל יעד:

 לא נדרש ידע קודם

נושאי הלימוד:

מבוא:  הבוא מציג את תחום הפסיכולוגיה בכלל ואת התחום המקצועי של הפסיכולגיה החינוכית בפרט, ומתאר את הנושאים המרכזיים בתחום, שיטות איסוף הידע הנהוגותבו וקהל הצרכים שלנו.

גורמי הנעה: הפרק עוסק בגורמים הפנימיים המשפיעים על הלמדיה, כגון: מניע ההישג, הסקרנות, הדימוי העצמי וכד', באופן שהם משפיעים על הלמידה בגורמים להתפתחותם ובדרכים לשינויים.

גורמים הכרתיים: הפרק דן בהשפעתם של גורמים קוגנטיביים על הלמידה.
מוצגות בו תאוריות המציגות את התפתתחות ההכרה, המשכל, הזיכרון, היצירתיות ועוד, ונדנות בו שאלות יסוד הקשורות לגורמים אלה וליישמיהם בתחום הפסיכולוגיה החינוכית.

גורמים חברתיים: הפרק מציג את מכלול ההיבטים החברתיים של חיי הכיתה והשפעתם על הלמידה. במסגרת זו מוצגים נושאים כגון: קבוצה ולכידות, נורמות וקונפורמיות, תחרות ושיתוף פעולה.

למידה: בפרק זה מוצגות תאוריות מרכזיות וותיקות בתחום: התאוריות הביהביוריסטיות ויישומיהן בהוראה והתאוריה ההכרתיות - פנומנולוגיות. כמו כן מתוארים בפרק תהליכים מרכזיים שמייעלים את הלמידה בבית הספר כגון: למידת גילוי, העברה ועוד, ומולם גורמים המקשים על הלמידה, כגון ליקויי למידה לסוגיהם

בית הספר והמורה: פרק זה מתמקד במורה- תפקידיו, הגורמים לבחירתו בהוראה, דרכי ההתמודדות שלו עם בעיות משמעת ואלימות, ושיטות הוראה שונות.

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130