קורס מבוא לאנתרופולוגיה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

מבוא לאנתרופולוגיה

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

מבוא לאנתרופולוגיה

מבוא לאנתרופולוגיה

 

מטרות הקורס:

הקורס נועד להציג את הגישה המיוחדת לניתוח תרבויות המאפיינת את האנתרופולוגים של התרבות, את תפקידי האנתרפולוגים ואת תחומי העניין העיקריים באנתרפולוגיה תרבותית.

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם קשת צבעונית של תרבויות קרובות ורחוקות, ומדגיש את השיניים המתחוללים בהן בימים אלה ושבעקבותיהם תרבויות רבות הולכות ונעלמות.

הקורס מבוסס על הספר אנתרפולוגיה תרבותית, מדריך למידה ועל קובץ מאמרים באנתרפולוגיה תרבותית

נושאי הלימוד:

  • שפה ותקשורת
  • גידול ילדים
  • שיטות כלכליות
  • משפחה ומשק בית
  • שארות ומוצא
  • ארגון פוליטי
  • אמנות
  • שינוי תרבותי

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130